Print Friendly, PDF & Email

Rehabilitering av Solbergvannsdemningen 2013

Tekst:  Anne Gallefos Wollertsen
Foto: Birgitte Simensen Berg

September 2017

 

Inspeksjon av dammen. Fra venstre: Tor Martinsen, prosjektleder, Drammen kommune, Elin Hønsi, Vassdragsteknisk ansvarlig, Glitrevannverket IKS Innleid av Drammen kommune, ordfører i Nedre Eiker kommune Bent Inge Bye og ordfører i Drammen kommune Tore Opdal Hansen. Foto: Birgitte Simensen Berg

Solbergvannet, også kalt Stordammen, som er første damanlegg i Solbergvassdraget ble rehabilitert i 2013. Solbergvannet ble oppdemmet før 1766 og ny mur ble bygd i 1903.

Dammen tilfredsstilte ikke gjeldende forskriftskrav til damsikkerhet, og rehabiliteringen ble utført i henhold til pålegg fra NVE, noe som innebar at dammens stabilitet måtte styrkes mot blant annet flom og istrykk.

Anlegget ble markert ferdig rehabilitert i begynnelsen av mai 2014. Tilstede var bl.a ordfører Opdahl Hansen, Drammen, og ordfører Bent Inge Bye, Nedre Eiker. Ferdigbefaring ble utført 7. november 2013 med representanter fra entreprenør Strøm Gundersen AS (Steinar Strøm), Drammen kommune Byprosjekter ved Tor Martinsen og Erik Udnæs, Bjørn Ringstad, Skog og naturforvalter Drammen kommune samt VTA (Vassdragsteknisk ansvarlig) Elin Hønsi.

Rehabilitering ble utført av entreprenør Strøm Gundersen AS med Caroline Utengen som anleggsleder. Norconsult as var prosjekterende med Daniel Fossberg som ansvarlig. Andre involverte var Elin Hønsi (Gltrevannverket VTA), prosjektleder Tor Martinsen i Drammen kommune Byprosjekter og Erik Unæs, byggeleder fra Drammen kommune Byprosjekter samt Bjørn Ringstad, Skog og naturforvalter, Drammen kommune. 

Fra venstre: Bjørn Ringstad, Skog og naturforvalter, Drammen kommune, ordfører i Nedre Eiker kommune Bent Inge Bye, Elin Hønsi, Vassdragsteknisk ansvarlig, Glitrevannverket IKS Innleid av Drammen kommune, ordfører i Drammen kommune Tore Opdal Hansen, Erik Udnæs, Byggeleder,  Drammen Kommune og Tor Martinsen, prosjektleder, Drammen kommune. Foto: Birgitte Simensen Berg

Les om rehabiliteringen av Mellomdammen og Nerdammen her. 

Solbergvannet i nedtappet tilstand. Foto: Birgitte Simensen Berg

Årstall 1903 hogget inn i en av steinene i muren. Foto: Magne Grønvold