Print Friendly, PDF & Email

På besøk hos:

Reinrosa i Solbergfjellet

Tekst og foto : Frode Caspersen

Reinrose

Reinrosa er en såkalt relikt fra istiden. Dvs. at den fortsatt befinner seg i et isolert område etter at miljøforholdene har endret seg

Den skulle ikke ha vært her, men er det allikevel – Reinrosa, eller Dryas octopetala for de mer innvidde. Milevis fra fjellområdene den ellers vokser, er den å finne i de stupbratte skråningene i Solbergfjellet svært utilgjengelig for de fleste.
Men hvordan har den så kommet hit?
Svaret er at den antagelig har befunnet seg her helt siden like etter istiden. Navnet Dryas har den fra de senglasiale klimaperiodene da plantelivet nettopp var dominert av Reinrosa. I dryasperoden var klimaet tørt og kjølig og floraen var dominert av nøysomme og hardføre planter som tålte å være dekket av snø mesteparten av året.

 

Kilder: Fra boka «Blandt orkideer og furutrær» -Even Wolstad Hanssen (red.).
Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon.

14.05.2004

 

Det var krokstadelvingen Tor Hovland Eknæs som oppdaget Reinrosa i Solbergfjellet og på denne måten virkelig fikk satt Nedre Eiker på det botaniske kartet. Det var i 1946, og oppdagelsen vakte så stor oppsikt i botaniske kretser at to av Norges fremste botanikere, Rolf Nordhagen og Johannes Lid, umiddelbart reiste til Solbergfjellet for å beskue funnet.
Tor Eknæs tok eksamen i realfag ved univeristetet i Oslo i 1949. Hovedoppgaven hans var floraen i og omkring Fiskumvannet og Eikeren.
Foruten Reinrosa har også Eknæs dokumentert flere andre interessante funn i Eiker.