Print Friendly, PDF & Email

Registrering av gammel ridevei

Tekst : Bent Ek
Foto: Bent Ek
11.11.2001

Erik Østerud og Jan Henrik Eriksen fra Historielaget sammen med kjentmann Anton Østerud ved restene av brua over Østerudbekken, som raste sammen en gang på 50-tallet. Kanskje blir dette kulturminnet restaurert?

For tre år siden tok Bjarne Braathen på Tryterud kontakt med Eiker Historielag og spurte om ikke det kunne være interessant å registrere den gamle rideveien langs Eikern, mens det fortsatt finnes spor i terrenget og mennesker som kan fortelle om den. Denne ideen tente Historielaget på, og hver høst har vi hatt et par befaringer, etter at lauv og gras er borte, slik at sporene etter gamle veifar blir lettere å finne. Nå er størstedelen av stien mellom Torrud og Østerud kartlagt – bare noen småstubber gjenstår, samt siste etappe i begge ender, til Eidsfoss og Vestfossen. Stien skal tegnes ned på kart, og med tiden blir det kanskje mulig å få ryddet den gamle rideveien, som mange steder byr på en fantastisk utsikt over Eikern. Det kan bli ei populær løype både for hytteeiere, campingturister og turgåere