Print Friendly, PDF & Email

Ryddeaksjon ved Skarragruvene

6.klasse ved Ormåsen skole

Tekst og foto: Bent Ek
09.06.2007

Lærer Arnstein Nygård og elevene i 6.klasse ved Ormåsen skole.

Kombinasjonen god arbeidsinnsats og skikkelig sommervarme fikk nok svetten til å renne, men læreren hadde lovet stopp ved Junger for å bade på hjemveien.

Den nesten hundre år meter lange vannrenna førte vann fram til vannhjulet som drev pukkverket ved Skarragruvene. For noen år siden gjorde Skarragruvenes Venner en innsats med å restaurere steinmurene langs renna, men nå hadde lauvskogen vokst opp så tett at den knapt nok var synlig. Etter ryddeaksjonen kom imidlertid de gamle murene til syne igjen.

I fjor høst søkte Ormåsen skole om midler fra prosjektet «Ryddeaksjon 2007» som drives av Stiftelsen Norsk Kulturarv. Målet for aksjonen var å rydde rundt Skarra Sølvgruver, et viktig og spennende kulturminne som bare ligger noen kilometer unna skolen.
 
Skolen har samarbeidet med Eiker Arkiv om planleggingen av prosjektet, og fredag 8.juni gikk startskuddet. 6.klasse ved skolen brukte nesten hele skoledagen (det ble også satt av litt tid til bading i Junger). Arbeidet foregikk i området rundt pukkverket ved Dørja, og elevene satte spor etter seg. Murene etter vannrenne, hjulstue og pukkverk, som knapt nok var synlige på grunn av vegetasjonen, kom fram i lyset igjen.
Denne ryddeaksjonen er ett av flere initiativer som er blitt tatt for å få Skarragruvene fram i lyset igjen. Kolberg gård har begynt å bruke området i forbindelse med sine «opplevelsesturer» og har tatt initiativ til at det skal settes opp nye infomrasjonsskilt i løpet av sommeren. Dessuten har Knut Arne Kolberg i samarbeid med Eiker Arkiv laget et opplegg for en historisk «skattejakt» med poster rundt i området. Kolberg er også involvert i prosjektet «Hesten med sølvskoa» – et historisk syngespill skrevet av Stein Andersen, med musikk av Rolf Ødegård, som også har regien.
 
Alt dette har ført til planer om å gjenopplive den venneforeningen som var aktiv på slutten av 80-0g begynnelsen av 1990-tallet. Den er egentlig aldri blitt nedlagt, men meldte seg etter hvert kollektivt inn i Sølvverkets Venner på Kongsberg. Tanken var at et uformelt nettverk skulle fortsette å arbeide med skjøtsel og restaurering, mens venneforeningen skulle ta seg av det administrative og støtte opp økonmomsik. Men dessverre døde aktiviteten ut sakte men sikkert, og de siste årene har vegetasjonen igjen begynt å få overtaket. Gamle medlemmer av venneforeningen vil bli kontaktet i løpet av sommeren. Andre interesserte kan kontakte Eiker Arkiv.
 
Samtidig er Ormåsen skole innstilt på å følge opp prosjektet. I første omgang er det planlagt at et par skoledager til skal brukes til rydding når skolen starter opp igjen etter ferien. Forhåpentligvis kan skjøtsel av Skarragruvene bli et fast innslag i undervisningen på skolen. Med et samarbeid mellom skole, venneforening og grunneiere ligger alt til rette for at Skarragruvene skal bli tatt godt vare på. De fire grunneierne i området er nemlig positive både til skjøtsel og skilting. Det er selvsagt en forutsetning for at prosjektet skal bli vellykket.
 
I 1997 utga Norsk Bergverksmuseum heftet «Skjerpet på Tretjennsåsen«. Her kan du lese mer om Skarragruvenes historie.