Print Friendly, PDF & Email

Sagaroa for 100 år siden – Mjøndalen hovedgård «Futegården»

Anne Gallefos Wollertsen NE
Fargefoto 2005 Frode Caspersen
22.05.2006

 

På bildet ses siste rest av rørgatas fundamenter før det ble «rasert».

I forbindelse med utbyggingen av Sagaroa har vi hentet fram dette meget interessante bildet som ble tatt for ca. 100 år siden. Her ser vi Mjøndalen hovedgård, på folkemunne kalt ”Futegården” siden det var bosted for sagfogden. Futegården var ikke noen stor eiendom, men den hadde vannfall og mølledrift som gav gode inntekter.
I 1801 var det fire bosteder her, sagfogden Jonas Larsen Rask og tre husmenn. I 1838 var det Tollef Bache som eide Mjøndalen og etter ham sønnene Erik og Carl Bache og sakfører Mønniche. Futegården sto fram til 1979, da ble den satt fyr på av brannvesenet. Til høyre for gården ser en «Sauetippen» der masser fra kalkbruddet ble fylt ut. Ordet «Sauetippen» er forresten ikke det originale navnet på fyllinga, – det er avledet av Saurtippen eller Sævvertippen, – stedet det ble tippa saur, overskuddsgrus.

Rørgata midt på bildet førte vann fra Rørdammen ned til Mjøndalen Cellulose. Rørgata ble fjernet i løpet av 1970 -årene, men så seint som for et par år siden sto det en rest igjen av både rørgata og fundamenter på flata. Dette er også borte nå, – dessverre! Alt ble «rasert» i forbindelsen av byggingen av Lidl…

Eiker Arkiv er meget interessert i bilder og dokumenter som har å gjøre med kalkbruddene og kalkfabrikkene i Mjøndalen. Her er alt av interesse!

Les mer om sagfuten Jonas Rasks plikter og sagbrukene på Eiker, og se stort bilde av Futegården!

Kilder: Gjermund Glittfjell, Anders O. Søyseth, Randi Stensmyren.