Som tidligere annonsert, avholder Eiker Historielag årsmøte på Fossesholm herregård søndag 27. september kl. 18.00  med følgende saksliste:

  • Konstituering Godkjenning av innkallingen og sakliste. Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å underskrive årsmøtereferatet.
  • Beretning for årsmøteperioden 2019-20
  • Regnskap.
  • Forslag a. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende seinest 6.9.2020 b. Fastsetting av kontingent for kommende år.
  • Valg.

Smittevernsituasjonen gjør det nødvendig med forhåndspåmelding til Ståle Berdal, tele. 941 62 941/ 32 87 70 28 eller e-post: sberd@online.no innen 21.september 2020.  

Sakspapirer til årsmøtet:

Valgkomiteens forslag legges fram på årsmøtet.

Styret