Print Friendly, PDF & Email

Salmodikon til Temte Gård og Bygdesamling

 

Tekst: Eiker Arkiv

28.01.2018

 
 

 

Salmodikon – en beskrivelse

Strykeinstrumentet salmodikon, eller «salmedunk» som den også ble kalt, ble oppfunnet av en danske i 1820 – årene. Skolelærere i hele norden kunne nå på en lettere måte lære elevene salmer. Noteheftet bestod av en rekke siffer (sifferskrift) og nå var det bare for læreren å plassere fingertuppen på tilsvarende siffer på salmodikonen og gnikke løs på den ene strengen med en fiolinbue. På 1800- tallet var det undervisning i ”sang psalmodikon” tre timer i uka i første klasse, og to timer i andre. Det var et enkelt instrument med fiolinbue og kun en streng. (Se f.eks. Youtubevideoen til venstre). Lærer N.B. Tangnæss på Steinberg bruksskole var en av lærerne som vi vet brukte dette instrumentet i undervisningen.

Salmodika til Temte gård og bygdesamling.

Gjermund Glittfjell er den store samleren av alt mulig her i Eiker Arkiv, og i 2016 forærte han tre stk. salmodikon til Temte gård og bygdesamling. To av disse er fra skoler i Solbergelva, (se foto ) mens den tredje kommer fra en skole i Lier. Salmodikon passer fint inn i den restaurerte Korshorgenbygningen på Temte.

Grunnen til det er at da Drammen museum i 1956 kjøpte Korshorgen  med inventar, står det oppført en salmodikonbok og en salmodikon med skala i innholdsfortegnelsen. Temte gård har fått tilbakeført mange gjenstander fra Drammen museum, men har foreløpig ikke funnet salmodikonet og boka enda.

Et djevelens instrument

Det må også nevnes at organisten og komponisten Per Steenberg (1870 – 1947) ble født på  Korshorgen. 
I biografien til Per Steenberg kan man lese følgende: ”Som barn ville han gjerne lære å spille fiolin, men mora nektet ham. For henne var den et Djevelens instrument som bare hørte hjemme der det er fyll og dans. Men i hjemmet var en salmodikon, og den brukte han».
Det var et svært enkelt instrument som var lett å spille på og mye brukt i datidens skoler. Gjennom lærer og organist Tangnæss spill på orgelet i Nedre Eiker kirke, fikk han nok også musikalske impulser.

Instrumentene restaureres

I 2017 bestemte styret på Temte gård og bygdesamling seg for å restaurere de tre salmodikoner de hadde fått. Gjermund Glittfjell hadde fått kontakt med direktør og restauratør Gȍsta Carlstrȍm i den svenske salmodikonforeningen. Han sa seg villig til å restaurere og lage nye buer til salmodikonene. Det var Randi og Kjell Stensmyren som tok med seg instrumentene til Stockholm for restaurering. I desember 2017 kunne de restaurerte salmodikonene leveres tilbake på Temte. Nå er det bare å finne en musiker til urframføringen, 140 år etter at Per Steenberg hørte toner fra et liknende instrument på Korshorgen.

N.B. Tangnæss