Print Friendly, PDF & Email

Sameia Intervjuarkiv

Dette er en oversikt over intervjuer, foredrag og andre lydopptak fra Øvre Eiker som oppbevares av Eiker Arkiv. Publikum har ikke adgang til originalopptakene, men det arbeides med å lage digitale kopier til bruk for publikum. Det arbeides også med å lage en innholdsfortegnelse til hvert enkelt intervju. Dette er en tidkrevende oppgave, der vi gjerne vil ha hjelp av frivillige.

Dersom du ønsker nærmere opplysninger om tilgjengeligheten av materialet, kan du kontakte Bent Ek på e-post bent.ek@ovre-eiker.kommune.no eller tlf.984 22 480.

 

sia-0001Klara Jensrudintervjuet av Arne Thorkildsen2. November 1982
sia-0002Torvald Nilsenintervjuet av Arne Thorkildsen15. October 1982
sia-0003Klara Brekkeintervjuet av Arne Thorkildsen3. November 1982
sia-0004Hans Skalstadintervjuet av Arne Thorkildsen17. November 1982
sia-0005Andreas Darbointervjuet av Arne Thorkildsen2. December 1982
sia-0006fru Harald Kolsrudintervjuet av Arne Thorkildsen30. December 1982
sia-0007Karen Andersenintervjuet av Arne Thorkildsen1. January 1983
sia-0008Johan Johansenintervjuet av Arne Thorkildsen1. January 1983
sia-0009Einar Byeintervjuet av Arne Thorkildsen3. February 1983
sia-0010Nils Skarraintervjuet av Arne Thorkildsen19. January 1983
sia-0011Georg Løffintervjuet av Arne Thorkildsen25. January 1983
sia-0012Hans Røedintervjuet av Arne Thorkildsen1983, udat.
sia-0013Odne Andersenintervjuet av Arne Thorkildsen26. January 1983
sia-0014Otto Løffintervjuet av Arne Thorkildsen10. February 1983
sia-0015Ingolf Aarkvislaintervjuet av Arne Thorkildsen10. February 1983
sia-0016Einar Byeintervjuet av Arne Thorkildsen2. March 1983
sia-0017Rinar Johnsrudintervjuet av Arne Thorkildsen24. March 1983
sia-0018Karl Svartskurenintervjuet av Arne Thorkildsen30. April 1983
sia-0019Karu Ødegårdintervjuet av Arne Thorkildsen25. May 1983
sia-0020Helge Lurdalenintervjuet av Arne Thorkildsen13. October 1983
sia-0021Martha Bakken og Karl Sætraintervjuet av Arne Thorkildsen28. October 1983
sia-0022Georg Løffintervjuet av Arne Thorkildsen19. April 1983
sia-0023Martinius Kofstadintervjuet av Arne Thorkildsen17. November 1983
sia-0024Hans Lundteigenintervjuet av Arne Thorkildsen6. January 1984
sia-0025Bjørn Svartskurenintervjuet av Arne Thorkildsenudat.
sia-0026Karl Sætraintervjuet av Arne Thorkildsen4. April 1984
sia-0027Thora og Olaf Gulliksrudintervjuet av Arne Thorkildsen16. April 1984
sia-0028Jenny Dunserudhagenintervjuet av Arne Thorkildsen30. June 1984
sia-0029Valborg Røsteintervjuet av Arne Thorkildsen28. June 1984
sia-0030Olaf Simensenintervjuet av Arne Thorkildsen26. March 1987
sia-0031Magnhild Jakobsenintervjuet av Arne Thorkildsen14. June 1984
sia-0032Marie og Aaadne Thointervjuet av Arne Thorkildsenudat.
sia-0033Dagfinn Dunserudhagenintervjuet av Arne Thorkildsen30. June 1984
sia-0034Ruth Lundteigenintervjuet av Arne Thorkildsen5. September 1984
sia-0035Ole Bjørhovdintervjuet av Arne Thorkildsen1. October 1984
sia-0036Jørand Borgeintervjuet av Arne Thorkildsen1. November 1984
sia-0037Martha Sørbelintervjuet av Arne Thorkildsen13. December 1984
sia-0038Agnes Eriksenintervjuet av Arne Thorkildsen6. March 1985
sia-0039Jenny og Ole Hanslienintervjuet av Arne Thorkildsen1. March 1985
sia-0040Hans Sommerudintervjuet av Arne Thorkildsen1990, udat.
sia-0041Dagny Ovestad (f.Ulland)intervjuet av Arne Thorkildsen19. March 1985
sia-0042Magda Simonsenintervjuet av Arne Thorkildsen2. April 1985
sia-0043Arvik Skarraintervjuet av Arne Thorkildsen25. October 1985
sia-0044Ole Gulliksrudintervjuet av Arne Thorkildsen25. October 1985
sia-0045Harald Brekkeintervjuet av Arne Thorkildsen28. November 1985
sia-0046Harald Kristiansenintervjuet av Arne Thorkildsen20. November 1985
sia-0047Harald Brekkeintervjuet av Arne Thorkildsen28. November 1985
sia-0048Harald Kristiansenintervjuet av Arne Thorkildsen20. November 1985
sia-0049Arne Aslaksrudintervjuet av Arne Thorkildsen3. December 1985
sia-0050Aasmund Kristoffersenintervjuet av Arne Thorkildsen4. February 1986
sia-0051Hans Ekornrudintervjuet av Arne Thorkildsen14. April 1986
sia-0052Lovise og Herdis Frødinintervjuet av Arne Thorkildsen1. April 1988
sia-0053Rolf Lundteigenintervjuet av Arne Thorkildsen1986?, udat.
sia-0054Johan Larsenintervjuet av Arne Thorkildsen8. July 1986
sia-0055Anne og Per O. Hobbelstadintervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud9. August 1986
sia-0056Hjørdis Berntzenintervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud8. September 1986
sia-0057Dagny Kruke og Ragnfrid Husebyintervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud9. September 1986
sia-0058Olaf Clausenintervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud11. September 1986
sia-0059Harald Jacobsenintervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud11. September 1986
sia-0060Nora Skarintervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud11. September 1986
sia-0061Per Simensenintervjuet av Arne Thorkildsen1986?, udat.
sia-0062Lovise og Johs Lurdalenintervjuet av Arne Thorkildsen1986?, udat.
sia-0063Marie Andersenintervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud16. September 1986
sia-0064Erik Hegstadintervjuet av Arne Thorkildsen1986?, udat.
sia-0065Konrad Gislerudintervjuet av Arne Thorkildsen14. March 1991
sia-0066Åsta Gloseintervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud23. September 1986
sia-0067Caspara Sandengenintervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud22. September 1986
sia-0068Ragnfrid Husebyintervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud23. September 1986
sia-0069Sverre Kristiansenintervjuet av Arne Thorkildsen1986?, udat.
sia-0070Alf Bergerintervjuet av Arne Thorkildsen1. December 1986
sia-0071Helga Gevelt og Anna Sveaasintervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud1. December 1986
sia-0072Kristoffer Sandintervjuet av Arne Thorkildsen1989-12-??
sia-0073Gudrun Borgersenintervjuet av Arne Thorkildsen9. March 1987
sia-0074Oddvar Langåsintervjuet av Arne Thorkildsen29. May 1987
sia-0075Henry Eriksenintervjuet av Arne Thorkildsen1. August 1987
sia-0076Aagot Teigård (f.Paulsen)intervjuet av Bent Ek7. August 1987
sia-0077Petter Bergintervjuet av Arne Thorkildsen22. August 1987
sia-0078Rolf Bjørndalenintervjuet av Arne Thorkildsen2. December 1987
sia-0079Emma Andersenintervjuet av Bent Ek23. June 1988
sia-0080Trygve Lienintervjuet av Bent Ek28. June 1988
sia-0081Else og Thorvald Aasintervjuet av Arne Thorkildsen29. September 1988
sia-0082Anne Nyvoldintervjuet av Arne Thorkildsen27. October 1988
sia-0083Paul Fossumintervjuet av Arne Thorkildsen1988, udat.
sia-0084Olaf Nilsenintervjuet av Arne Thorkildsen1. November 1988
sia-0085Einar Larsenintervjuet av Arne Thorkildsen1. December 1988
sia-0086Karen Olsen (f.Solbergseter)intervjuet av Arne Thorkildsen9. February 1989
sia-0087Neumann Kristoffersenintervjuet av Arne Thorkildsen14. March 1989
sia-0088Olaf Svendsrudintervjuet av Arne Thorkildsen20. April 1989
sia-0089Gustava Helgerud (f.Ramberg)intervjuet av Arne Thorkildsen28. April 1989
sia-0090Gunvor Ekintervjuet av Arne Thorkildsen1. November 1989
sia-0091Olaf Helgerudintervjuet av Bent Ek14. June 1988
sia-0092David Stensethintervjuet av Bent Ek20. June 1988
sia-0093Karsten Berganintervjuet av Bent Ek14. June 1988
sia-0094Aslaug Bergetintervjuet av Bent Ek16. June 1988
sia-0095Signe og Amund Flesakerintervjuet av Bent Ek17. June 1988
sia-0096Oskar Kaasintervjuet av Bent Ek20. June 1988
sia-0097Margit Steinsrudintervjuet av Bent Ek21. June 1988
sia-0098Sigvald Syvertsenintervjuet av Bent Ek23. June 1988
sia-0099Euinar Byeintervjuet av Bent Ek23. June 1988
sia-0100Synnøve Dramdalintervjuet av Bent Ek28. June 1988
sia-0101Einar Ekintervjuet av Bent Ek29. June 1988
sia-0102Neumann Kristoffersenintervjuet av Bent Ek4. July 1988
sia-0103Einar Dramdalintervjuet av Bent Ek6. July 1988
sia-0104Olai Eriksenintervjuet av Bent Ek6. July 1988
sia-0105Karl Johansenintervjuet av Bent Ek7. July 1988
sia-0106Nils Stensborgintervjuet av Bent Ek14. July 1988
sia-0107Gustav Stenshorneintervjuet av Bent Ek19. July 1988
sia-0108Ragna og Konrad Gislerudintervjuet av Bent Ek20. July 1988
sia-0109Ragnhild og Arne Kristvangintervjuet av Bent Ek26. July 1988
sia-0110Ambjørg Borgersenintervjuet av Bent Ek25. July 1988
sia-0111Ingeborg og Ole Gulliksrudintervjuet av Bent Ek25. July 1988
sia-0112Bergljot og Karl Gunnerudintervjuet av Bent Ek26. July 1988
sia-0113Bergljot Madsenintervjuet av Bent Ek26. July 1988
sia-0114Martinius Kofstadintervjuet av Bent Ek26. July 1988
sia-0115Margit Bolstadintervjuet av Bent Ek27. July 1988
sia-0116Roar Askimintervjuet av Bent Ek28. July 1988
sia-0117Halvard Almeintervjuet av Bent Ek9. August 1988
sia-0118Ragnar Jacobsenintervjuet av Bent Ek9. August 1988
sia-0119Harald Aabyintervjuet av Bent Ek10. August 1988
sia-0120Sverre Lienintervjuet av Bent Ek1988?, udat.
sia-0121Sverre Kristiansenintervjuet av Bent Ek1988?, udat.
sia-0122Sveinung Lilleåsintervjuet av Bent Ek1988?, udat.
sia-0123Einar Strømnes, Bjarne Grønvold m.fl.intervjuet av Tore Groseth1989?, udat.
sia-0124Jonn Bjørnstadintervjuet av Tore Groseth1989?, udat.
sia-0125Sverre Kristiansenintervjuet av Tore Groseth1989?, udat.
sia-0126Sveinung Lilleåsintervjuet av Tore Groseth1989?, udat.
sia-0127Johan O. Stenshorneintervjuet av Bent Ek1989?, udat.
sia-0128Ole Gulliksrudintervjuet av Tore Groseth1989?, udat.
sia-0129Anton Kjemperudintervjuet av Bent Ek24. June 1991
sia-0130Trygve Clausenintervjuet av Espen Rasmussen26. June 1991
sia-0131ukjentintervjuet av Bent Ek og Espen Rasmussenudat., 1991
sia-0132Asbjørn Bredesenintervjuet av Bent Ek20. June 1990
sia-0133Bjarne Arnhaug m.fl.opptak ved Bjarne Arnhaug20. January 1960
sia-0134Hans Brendenintervjuet av Arne Thorkildsen23. October 1987
sia-0135Kristen Larsenintervjuet av Arne Thorkildsen24. April 1986
sia-0136Hans Holeintervjuet av Bent Ek21. July 1988
sia-0137Arne Andersen og Liv Flesakerintervjuet av Bent Ek15. August 1990
sia-0138Kristoffer Sandintervjuet av Bent Ek og Espen Rasmussen1. March 1991
sia-0139Åse og John Midtgårdintervjuet av Espen Rasmussen15. July 1991
sia-0140Rolf Rasmussenintervjuet av Espen Rasmussen15. July 1991
sia-0141Kristian Ødegaardukjent intervjuerudat.
sia-0142Erling Braathenintervjuet av Arne Thorkildsen13. December 1990
sia-0143Nils Bollerudintervjuet av Arne Thorkildsen1991, udat.
sia-0144Arne Skoglyintervjuet av Arne Thorkildsen1. June 1991
sia-0145Magda Smørgravintervjuet av Arne Thorkildsen28. August 1991
sia-0146Gustav Moenintervjuet av Arne Thorkildsen1. October 1992
sia-0147Randulf Renstrømintervjuet av Arne Thorkildsen28. October 1992
sia-0148Kristen Smestadintervjuet av Arne Thorkildsen1. October 1992
sia-0149Arne M. Olsenintervjuet av Arne Thorkildsen1. February 1993
sia-0150Harald Willandintervjuet av Arne Thorkildsen8. November 1996
sia-0151Bjarne Braathen intervjuet av Arne Thorkildsenudat.
sia-0152Erling Braathenintervjuet av Arne Thorkildsenudat.
sia-0153Hans A. Ingebuintervjuet av Arne Thorkildsen27. August 1990
sia-0154Arne Thorkildsenintervjuet av Arne Thorkildsenudat.
sia-0155Arthur Myhreintervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud22. September 1986
sia-0156Caspara Sandengenintervjuet av Knut Berglia og Ingerid Engerud23. September 1986
sia-0157Ida Moeintervjuet av Arne Thorkildsen19. November 1990
sia-0158Olaf Kreklingintervjuet av Arne Thorkildsen23. January 1990
sia-0159Margrethe Steenintervjuet av Eldar Steen og Bent Ek17. January 2000
sia-0160Alfhild Ellingsenintervjuet av Eldar Steen og Bent Ek9. February 2000
sia-0161Alf Wemanintervjuet av Bent Ek11. February 2000
sia-0162Heinz Herresthalintervjuet av Bent Ek14. February 2000
sia-0163Ruth Stensrudintervjuet av Eldar Steen og Bent Ek24. February 2000
sia-0164Avduking av minneplater på slipp-plasseneopptak ved Arne Thorkildsenudat.
sia-0165Birger Bermingrud, Alfinn Engebretsen, Bjørn Døviken og Valter Bergintervjuet av Åge Skramstad7. June 1988
sia-0166Harald Loeintervjuet av Åge Skramstad1988, udat.
sia-0167Gunnar Råenintervjuet av Åge Skramstad1988, udat.
sia-0168Fritjof Nygård, Ole Engerud og Gunnar Krukeintervjuet av Åge Skramstad1988, udat.
sia-0169Johan Såsenintervjuet av Åge Skramstad1988, udat.
sia-0170Sverre Kristiansenintervjuet av Åge Skramstad1988, udat.
sia-0171Håkon Pauleintervjuet av Bent Ek19. March 2000
sia-0172Ruth Vesthaug (f.Thoresen)intervjuet av Eldar Steen og Bent Ek20. March 2000
sia-0173Bjarne Braathen om 9.april 1940, Eiker Historielags årsmøteopptak ved Bent Ek9. April 2000
sia-0174Arnt Halsintervjuet av Eldar Steen og Bent Ek10. April 2000
sia-0175Olaf Samuelsenintervjuet av Bent Ek17. April 2000
sia-0176Leif "Buster" Larsen og Arne "Boss" Andersenintervjuet av Svanaug Gevelt og Bent Ek
sia-0177Simen Simensenintervjuet av Bent Ek10. August 2000
sia-0178Terje Larsen - foredrag om stedsnavn på EikerEiker Historielag9. February 2001
sia-0179Erik Papazian - foredrag om Eiker-dialektaEiker Historielag9. February 2001
sia-0180Tore Melvin Ramberg og Tom Rambergintervjuet av Bent Ek14. July 2001
sia-0181Tor Ulvelandintervjuet av Arne Thorkildsen
sia-0182Arnt Bergintervjuet av Arne Thorkildsen
sia-0183Steinar Bottegård - foredrag om folkemusikk på Eikerforedrag av Steinar Bottegård22. June 2003
sia-0184Per Steenberg og Kristian Wendelborgved Trond Bollerud6. July 2003
sia-0185Per Steenberg -musikken i hans unge årved Odd Kristen Steenbergudat.
sia-0186Eiker Radio våren 1996Radioprogram med Trond Bollerud og Ingrid Engerud18. June 1905
sia-0187Trygve Hoff og Eikerbygda - foredrag av Arild Mikkelsenforedrag ved Arild Mikkelsen3. August 2003
sia-0188Pop og rock - Bruget 2003foredrag ved Jon Vidar Berganog Stein Andersen10. August 2003
sia-0189Biltransport i gamle dager - diverse deltakereintervjuet av Bent Ek16. September 2003
sia-0190Kjell Strømbointervjuet av Jon Vidar Bergan16. October 1989
sia-0191Anna Engedalenintervjuet av Solvang
sia-0192Reidar Hvalintervjuet av Bent Ek
sia-0193Jul i fjøslyktas skinn - foredrag av Randi Stensmyrenforedrag ved Randi Stensmyren6. November 2003
sia-0194Hans Bakken og Svanaug GeveltProgramserie fra Radio Eiker