Print Friendly, PDF & Email

Samklang 95 år i 2008

Av: Anne Gallefos Wollertsen, NE
01.03.2009

I 2008 deltok koret på Landsfestival for kor i Molde, BILL. MRK. 3055 i Krokstadelva, sangerstevne i Hokksund, det arrangerte 95- års jubileumskonsert, romjulskonsert med Cantus og andre spurte oppdrag i nærområdet som f.eks.hos Foreningen Norden, gudstjenester, 17.mai, opptreden på sykehjem mm.

Kom med den stemmen du har, oppfordrer koret – 
vi gleder oss til møte  deg!

Det eldste kjente bilde av Samklang, antagelig fra 17. mai 1914. 1. rekke f.v.: Andrea Braathen, Anna Andersen, dirigent Ole Eknes, Agnes Bentsen, Ruth Larsen. 2. rekke f.v.: Ingrid Simensen, Borghild Karlsen, Martha Braathen, Anna Winnæs, Olava Berg. 3. rekke f.v.: Rickard Rasmussen, Martin Ingebretsen, Henrik H. Winnæs.

Utdrag fra Samklangs protokoll. Her får vi bekreftet at Nedre Eiker kirke fikk elektrisk lys 17. desember 1922. En stor historisk begivenhet som Samklang var med på.

Det siste offisielle bildet av koret med Ole Eknes som dirigent. Bildet er fra 1956/57.

I 1970 ble det arrangert minnekonsert for komponisten Per Steenberg.

Samklang 70 års jubileum program

I 1983 feiret Samklang 70 års jubileum.

Samklang på 80tallet

Antagelig bilde fra 1988 da Samklang fylte 75 år.

Sangforeningen Samklang i Nedre Eiker fylte 95 år i 2008. Samklang er et frittstående blandakor med stort aldersspenn, uten tilknytning verken politisk eller livssynmessig, og de ønsker seg stadig flere korister!

Repertoaret til koret er allsidig og variert og består av foruten tradisjonell korsang også viser, pop, drikkeviser, kirkemusikk og musikaler, for å nevne noe. Mange av innbyggerne i Nedre Eiker har sikkert stifta bekjentskap med koret i en eller annen forbindelse, da koret stadig er delaktig i større og mindre arrangementer i bygda.

Koret har øvelse hver torsdag kl.18.45-21.15 i Ungdomsrommet i Mjøndalen kirke. Ca 2 ganger i året har koret korseminar som strekker seg over ei helg med ekstra innsats og sosial moro.

Hvordan det startet…
Høsten 1913 ville noen sanginteresserte medlemmer i losje Bikuben og ungdomslaget April i Solbergelva starte sangkor. Komite ble nedsatt for å skaffe instruktør, og lærer Ole Eknes tok vervet. Første øvelsen ble holdt 13. november i losje Bikubens lokale, og det møtte opp hele 40 personer som gjerne ville bli med. Martin Ingebretsen ble valgt til formann. Den første tida besto medlemmene i koret kun av folk fra de to nevnte foreningene, men etter et par års tid ble April oppløst og Samklang ble en selvstendig forening.

Første opptreden
Sin første opptreden hadde koret på jubileumsfesten 17. mai 1914, og de avholdt sin første konsert i februar 1915. Samklang var også med da Nedre Eiker kirke fikk elektrisk lys 17. desember 1922.

10 års jubileum
Et stort og krevende program ble innøvd til dette første store jubileet, og deriblant var eikværingen og komponisten Per Steenbergs kirkekantate. Det ble avholdt to kirkekonserter; 14. oktober i Nedre Eiker kirke, og 4. november i Bragernes kirke i Drammen. Medvirkende var også sangerinnen Maria Beranek-Holm og organist Daniel Hansen. Det var nesten fullsatte kirker på begge konsertene, og kritikken koret høstet var strålende.
DT&BB, nå DT, skrev bl a at kantaten, som i seg selv var et mesterstykke, sikkert var skapt i komponistens sjel i hans yngre år, og den ble en vakker hilsen til komponistens fødebygd ypperlig som den ble fremført av Samklang og gjesteartistene.

Følgende år
I 1939 sang koret motetter av Per Steenberg i radio fra Bragernes kirke, og ved orgelet satt Konrad Baden. Også en stor suksess. Så kom krigen med vedmangel, møteforbud og mange andre problemer. Men sangøvelsene gikk som regel sin gang.
I 1943 var koret 30 år, og det ble holdt jubileumskonsert i Nedre Eiker kirke sammen med Solbergelven Musikkorps. Ca 1000 mennesker var til stede.
Samklang var sterkt knyttet til kirken, og dirigenten Ole Eknes valgte gjerne ting med kirkelig preg.
I 1951 var Samklang arrangør av Sangervstevne for Nedre Buskerud krets av Norges Sangerlag.

40-års jubileum og den første fanen
I 1953 var koret 40 år, og dette året fikk koret sin egen fane. Erland Holmen fikk i oppdrag å lage utkast. Forslaget ble godtatt, og Dagmar Andersen, mangeårig kormedlem, broderte banneret. Jubileumskonserten ble holdt i Folkets Hus i Krokstadelva og ble tatt opp på lydbånd. Eiker Arkiv har digitalisert dette opptaket.

Siste konserter med Ole Eknes som dirigent
I 1958, under sangerstevne i Langesund og konsert i Røyken kirke, ble det registrert at korets dirigent Ole Eknes ikke var helt frisk. På sommeren ble han innlagt på Drammen sykehus for mageoperasjon, og i han døde i juli. Under begravelsen sang koret for sin dirigent gjennom 45 år – uten noen stedfortredende dirigent – og Ragnar Holmen trakterte orgelet som Ole Eknes hadde vært organist ved siden 1919.

Sang for kong Olav
Thorbjørn Lindhjem ble korets nye dirigent i tre år, og i hans periode sto forberedelser til 100-års jubileet for Nedre Eiker kirke i fokus. En annen viktig begivenhet var å synge for H M Kong Olav under sportsgudstjenesten 31. januar 1960 i forbindelse med NM på ski som ble arrangert i Nedre Eiker.

Sammenslåing
I 1961 ble Ungdomskoret og Samklang slått sammen til ett kor for å styrke kvaliteten, og Ungdomskorets dirigent Eldar Steen ble ny dirigent da Thorbjørn Lindhjem oppga sin stilling pga sangutdannelse.

50-års jubileum
I 1963 fylte koret 50 år, og jubileumskonserten gikk av stabelen 9. november. Gjester var Lier Salongorkester, pianisten Leif Wilthil og korets tidligere dirigent Thorbjørn Lindhjem, som da sto foran sin debut i Aulaen. Korets egne Mari og Mette Lindstad og Ivar Aslesen var også solister. Også denne konserten ble tatt opp på lydbånd.

Årene etter
I 1967 ble statuen av Herman Wildenvey
oppsatt i Mjøndalen, og Samklang var til stede.
I 1968 var koret på tur til Seljord, og der hadde de en opplevelse som ble husket lenge; Under høymessen i kirken skulle koret framføre Beethovens Lovsang, men akkompagnementet gikk over stokk og stein. Dirigenten ga tegn til organisten at hun skulle slutte å spille, det samme gjorde mannsstemmene som sto nærmest henne, men jo flere beskjeder hun fikk, desto hardere spilte hun…
I 1970 deltok koret i minnekonsert for Per Steenberg og i minnegudstjenesten for 25 år i frihet etter krigen.
På den tiden samarbeidet koret med Hokksund Husmorkor for å styrke sangen.

60-års jubileum med Sølvguttene
1973 er nytt jubileumsår, 60 år, og jubileumsfesten ble holdt på Kongsfoss. Jubileumskonserten i Nedre Eiker kirke trakk fullt hus – kanskje pga Sølvguttene som var invitert…
I 1975 deltok koret i landskonkurransen under Landssangerstevnet i Trondheim, og det ble anmodet om å synge i Domkirken sammen med Tromsø Domkor. Det ble et svært vellykket Landssangerstevne med tredjeplass i konkurransen.
I 1978 arrangerte koret Buskerud Sangerforbunds sangerstevne.
I 1981 feiret Eldar Steen 25 års jubileum som korets dirigent, og ble overrakt en sølv dirigentstav.

70-års jubileum og NRK-engasjement
I 1983 fylte koret 70 år, og var på forespørsel fra Freddy Kristoffersen med på en serie sangkvelder sendt i NRK radio. Kristoffersen og Åse Wentzel sang soloene, og koret var med på refrengene som «publikum». Jubileumsturen gikk til Lübeck. Dette året ble Mjøndalen kirke vigslet, med korets deltakelse.
I 1984 sang koret på en av sifterne – Lorentz Aslesens – 90 års dag, og koret deltok på konsert i Oslo konserthus i forbindelse med at Norsk Songarlag og Norges Landssangerforbund ble ett forbund.
I 1985 ønsket Eldar Steen å trekke seg ut av koret, og Torgeir Hanssen startet opp som stemmeøver og seinere dirigent.
I 1988 var koret 75 år og framførte urframføring av Arne Thorkildsens komposisjon Salme for blandet kor, slagverg og resitator i Mjøndalen kirke, et verk tiltenkt Samklang. Jan Otto Ek og Hanne Kirkerud var solister.
I 1998 var koret 85 år og hadde 50 medlemmer, dirigent var Anne Lise Solheim og jubileumskonserten fant sted i Mjøndalen Samfunnshus.

90-års jubileum – medlemmer i 40 år
I 2003 var koret 90 år, og hadde medlemmer som hadde vært med i 40 år – blant dem lærer Eilert Rake fra Solbergmoen. Jubileumskonserten ble holdt i Folkets Hus i Krokstadelva, og daværende ordfører Rolf Bergersen holdt takketalen. Medvirkende på konserten var også sopranen Cecilie Schilling, som både alene og sammen med koret og korets egen Roald Thommessen framførte flere nummer. Særlig Schilling imponerte stort, i følge reportasje i Eikerbladet.

Kilder:
www.kor.no, Jubileumsberetningen «Samklang 75 år», artikler i Egeren, Eikerbladet, Eikeravis og DT.
Fargefoto: www.kor.no