Print Friendly, PDF & Email

Schwabegruva på Grasåsen

Topptur til den bortglemte Schwabegruva på Grasåsen
Søndag 6.juni 2010

 

Den gamle Schwabegruva er nok verken blant de mest kjente eller mest besøkte kulturminnene på Eiker. Det er flere grunner til det. For det første ligger den på toppen av Grasåsen, på grensen mellom Eiker og Flesberg, et par timers gange fra nærmeste offentlige bilvei. For det andre er det ikke stort vi vet om den. Et dokument i Rentekammeret forteller at den ble nedlagt i 1741 etter 8 års drift. Navnet har den antagelig etter en av funksjonærene ved Kongsberg Sølvverk, som sto for driften her. Det var ett av de tidlige forsøkene fra Sølvverkets side på å finne drivverdige forekomster i traktene innover mot Holtefjell.

Nettopp Schwabegruva var målet for den «toppturen» som Drammens og Oplands Turistforening arrangerte i samarbeid med Eiker O-lag søndag 6.juni. Turen startet ved Sjølsetra og gikk via Spærensetra og Svartskuren-plassene, før den fortsatte langs den gamle kløvveien opp på Grasåsen. Den gamle gruva var altså vendepunkt, før turen gikk tilbake via Bjørvannet.

Ved Spærensetra. Grunneier Asbjørn Berg (til venstre) supplerte turleder Kjell Klokkerud med historiske opplysninger om plassen.

Den gamle boplassen Lia eller Søndre Svartskuren. Her bodde det bergmenn som i flere generasjoner var i Sølvverkets tjeneste.

Oppstigningen mot Grasåsen har begynt.

Fra den 526 meter høye åsen er det flott utsikt, blant annet mot Eikeren.

Solide murer rett ved Schwabegruva. Kanskje har dette vært smia?

Endelig framme ved selve gruva, nesten på toppen av åsen.

Tilbaketuren gikk via Prestvannet.