Print Friendly, PDF & Email

Sebjørn Hennum – skogmesteren (1919-2005)

Av: Anne Gallefos Wollertsen (NE)
Mars 2019 

Avisa Egeren hadde i 2002 et portrett av herredsskogmester Sebjørn Hennum. Dette i anledning av at han ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje i sølv samme år. Hennum var da 83 år gammel, og hadde arbeidet i kommuneskogene fra 1941 til 1986. I år, 2019, er det hundre år siden han ble født, og i den anledning følger her et redigert utdrag av artikkelen.

Sebjørn Hennum mottar Kongens Fortjenestemedalje av daværende ordfører Rolf Bergersen. Sebjørns kone til høyre. Foto Nedre Eiker kommune

Første jobben Hennum, var som hjelpeblinker i halv stilling. Han avanserte til skogoppsynsmann i 1947, kombinert med skogsbestyrer for kommuneskogen. I 1963 ble han Herredsskogmester i Drammen, Lier og Nedre Eiker. Og den jobben hadde han like til 1986, da han gikk av med pensjon.

Hennum var en skogens mann hele livet. Også etter pensjonsalder var han engasjert i skogen gjennom vervet som skogstyrer i Nedre Eiker, et verv han skjøttet til han i 1995 flyttet til Drammen.

Kirken var et annet område som sto Hennum nær. Han var medlem av menighetsrådet i Nedre Eiker og frivillig kirkeverge fra 1970 til 1977. Av store arbeidsoppgaver var tilsynet med kirkens bygninger og ajourføring av kirkegårdskartene. Byggingen av menighetssenteret var også en sentral oppgave. Hennum var også viktig i arbeidet med en frilufts- og flerbruksplan for kommunen, og han deltok aktivt i planteregistreringsprosjektet. Etter 10 års arbeid av mange engasjerte personer endte dette prosjektet opp i ei bok om Nedre Eikers flora. Og i 1996 avsluttet Hennum arbeidet med boka om kommuneskogens den gang 80-åriges historie.

Overrekkelsen av Fortjenestemedaljen foregikk – selvfølgelig – på kommunens eget sted Bjørkedokk beliggende mellom Stenseth og Hovjordet. Initiativet til Fortjenestemedaljen kom fra kommunen selv. Vertskap var daværende ordfører Rolf Bergersen, og daværende sogneprest Jan Otto Eek viste en lysbildeserie om kommunens orkideer. Nedre Eiker er, som sikkert mange vet, den kommunen i landet med flest viltvoksende orkidearter, hele 24. Og den tidligere sognepresten er særs interessert i og har stor kunnskap om disse.
Også tidligere kollegaer takket Hennum for hans store og langvarige innsats, og godt samarbeid, gjennom en årrekke.