Print Friendly, PDF & Email

Sementvarefabrikk i Mjøndalen
fremstiller ny slags bygningsstein.

Drammens Tidende 15. august 1952:
Tilrettelegging: Arne Temte
og Magne Grønvold NE
Mars 2023

Oppe i Smedgaten i Mjøndalen, i Lystads tidligere Trevareindustribedrift, har en Sandefjordmann, Johan M. Evensen, i disse dager satt i gang en sementvarefabrikk til fremstilling av en bygningsstein som har fått navnet «Parallellblokken».
Blokken er konstruert etter et system som den svenske ingeniør Thorenfeldt har tatt ut patent på og som i 1942 kom til Norge, d.v.s. at den første av de hittil ca. 30 bedrifter, som i dag fremstiller blokken her til lands, da begynte produksjonen. Samtlige disse bedrifter har mer enn nok å gjøre, og Johan M. Evensen, som har arbeidet ved en lignende bedrift i Sandefjord, kan opplyse at i Sandefjord og Larvikdistriktet er det blitt stadig større anvendelse for Parallellblokken i reisningen både av bolig- og industribygg.  Han fant det derfor formålstjenlig å begynne fabrikasjonen i et distrikt som hittil ikke hadde noen slik bedrift, og hvor det samtidig var lett å skaffe seg de nødvendige råstoffer til fremstillingen av bygningsblokken, samt og sement. Han kjøpte derfor den gamle trevarebedriften, som råder over et areal på 2 ½ mål. Bygningen hvor det foreløpig er installert en maskin til fremstilling av Parallellblokken, har ca. 300 kvm gulvflate, men det er meningen at bl.a. å bygge et herdningsrom, utvide kontoret, etc.  Og på arealet utenfor bygningen har man nettopp hatt bulldoser i sving til planering av lagerplassen.
Foreløpig er alt på rent begynnerstadium, sier Johan M. Evensen under en visitt DT og BB gjør ved hans nye bedrift i Mjøndalen. – Men med tiden regner jeg med å få en maskin til, og bedriften vil kunne beskjeftige flere enn de 7 – 8 mann jeg nå trenger. Den maskin jeg har, lager 300 000 blokker i året, hver blokk er 26 cm bred.  Det epokegjørende ved denne blokken er at den overflødiggjør enhver annen varme- og lydisolering.
Da Parallellblokken kom på markedet i Sverige i 1942, ble den av de svenske sakkyndige betegnet for epokegjørende. En hel vegg murt av Parallellblokken, som ble målt ved Statens Provningsanstalt i Stockholm, viste en K-verdi (varmeisolasjonsverdi) av 0,61 for tørr vegg. Statens fordring var 0,80 så resultatet av prøven med Parallellblokken var meget godt. Jo lavere tallet er, jo finere er det nemlig! En så god K-verdi som tallet 0,61 viste, var aldri tidligere blitt oppnådd med en uisolert betonghulstensvegg. Dette gode resultatet skyldes nok både selve blokken og den nye patenterte muringsmetode som er knyttet til den.  Muringsmetoden går ut på at en ved hjelp av et godt av et mureredskap legger fugemørtelen i tynne og smale striper nøyaktig på toppen av hver lamell til lamell. Parallellblokkens isolasjon er derfor  like stor i fugepartiene som midt på stenen.
En ytterligere fordel ved dette mureredskap er at all mørtelsvinn er eliminert, at alle fugene er like høye og at mørtelforbruket i sin helhet blir satt ned. Det medgår ikke mer enn 15 liter mørtel pr kvm Parallell blokkvegg, mens det ved vanlig ½ stens teglstensvegg bruker mer enn 150 liter mørtel pr. kvm. Noen nærmere beskrivelse av maskinen som fremstiller stenen skal vi ikke innlate oss på. Men vi forstå at meget av Johan Evensens utredning at det er viktig at stenen blitt vibrert riktig og at de fuktes og lagres riktig.
En ikke uvesentlig fordel ved denne byggestenen er selvsagt også at den falkler billig og at den kan anvendes av selvbyggere, som har kunnet spare betydelige beløp ved sine husbygg fordi så meget av arbeiedet kan gjøres ved egen innsats. Til en vanlig tomannsbolig går det med en 4000 – 5000 blokker. Det skal etter hva Johan M. Evensen opplyser, også komme en lignende bedrift på Hvittingfoss.   Har De hatt mange forespørsler fra bygningsintesserte? – Ja, vi var nesten litt redd for å avertere, for vi har allerede en mengde forespørsler og bestillinger. Og kommunens myndigheter her er også interessert i Parallellblokken. De forestår jo betydelige byggearbeider på Nedre Eiker, bl. a. skal jo kommunen bygge herredshus.