Print Friendly, PDF & Email

«SIDDIS-STIEN» KOMMER GJENNOM EIKER!

Tekst: Kjell Buene/Anne Gallefos Wollertsen
Foto: Anne Gallefos Wollertsen
04.05.2004

«Siddis-stien» vil passere trigg-punktet på Lokkeråsen i Solbergelva.

Den Norske Turistforening planlegger en 302 km gjennomgående tursti på tvers av landet fra Aker Brygge i Oslo til Stavanger. I tillegg blir det båtreise på Telemarkkanalen mellom Vrangfoss og Dalen og på Lysefjorden mellom Lysebotn og Stavanger. Turen blir på i alt 17 dagsetapper.

Dagsetappe 1 og 2 går gjennom Oslo, Asker og Lier. Dagsetappe 3 vil gå gjennom Nedre Eiker kommune fra DNT Drammen og Omegns hytte Eiksetra i Lier og opp langs Liseterbekken til demningen på Løken. Videre på den hittil umerka lille stien i lia langs østsida av av Løken og Vrangen. Fra sørenden av Vrangen fortsetter man opp til skiløypa «Marivann rundt» og går så over til Nerdammen og over demningen på Mellomdammen. Videre på blåmerka sti over Tretjernsåsen og Lokkeråsen til Borgetjern og opp til Årbogen. Herfra vestover til Hagatjern og så bort til Lautjernveien og denne ned til Lerberg i Hokksund.
Dagsetappe 3 går fra Hokksund via Bråtabakken, Rørenveien, grusvei og traktorvei til Gorud. Veien ender i et område fullt av gamle slagghauger og oversvømte gruveganger som er restene etter Eiker kobberverk. Derfra følges skilt til Skarragruvene via Bergsetervollen, Jungerveien, idylliske partier langs Junger og Rørtjern og Kolbergsetra. Sølvet i Skarra ble påvist i 1769, og drift ble igangsatt allerede året etter i regi av Kongsberg sølvverk. I området finnes mange gode infotavler som forteller om gruvesamfunnet der inne på skogen, og gruver og rester etter hestevandringer samt et solur finnes også. Så fortsetter turen inn i Skjellbreddalen, og ved Brennåstjern følges skilt i retning Aspsetra via skiløypetraseen og sti til snuplass ved enden av Hestedalsveien. Deretter bærer det på traktorvei og sti og forbi et par gruvesjakter til Aspsetra, videre til Kjennerudvannet og på Bomplassveien ut til Lurdalsveien og Kongsberg.

Det er Kjell Buene som har unnfanget ideen og som skal stå for merkinga på Østlandet i samarbeid med de lokale turistforeningene.