Sommeren 2023 vil Fiskum Kulturminnelag sette opp skilt i kulturlandskapet rundt Fiskum gamle kirke i samarbeid med Øvre Eiker kommune. Viken fylkeskommune har bevilget kr.30.000,- til dette prosjektet.
 
Tanken er at det skal settes opp skilt slik at det blir enklere å finne veiene/stiene fra Darbu sentrum ned til kirken, samt utsiktspunktet ute ved Fiskumvannet. Her er det også tenkt å få til noen enkle sitteplasser og et skilt som informerer om kulturlandskapet rundt vannet. I tillegg ønsker vi skilt som informerer om Prestegården, samt om kopiene av stokkebåter og stolpekirke.
 
Fiskum Kulturminnelag har tatt ansvar for å sette opp skiltene. Her er et utkast til utforming og plassering av skilt, men vi vil gjerne ha med alle innbyggerne i denne prosessen. Vi tar gjerne imot innspill både til tekst, utforming og plassering. Øvre Eiker kommune vil informere nærmere om prosjektet på Fiskum grendeutvalgs årsmøte mandag 13. mars.
 
Kommunen inviterer også alle interesserte til et møte om dette prosjektet 
 
onsdag 22. mars kl. 18.00 på Fiskum bibliotek.
 

NEDENFOR LIGGER ET UTKAST TIL SKILTPLANEN

HAR DU SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER TIL DETTE PROSJEKTET?

KONTAKT ØVRE EIKER KOMMUNE V/BENT EK – tlf. 984 22 480 – bent.ek@ovre-eiker.kommune.no