Print Friendly, PDF & Email

Skogbrann ved Krakken i Solbergveien

Tekst: Anne Gallefos Wollertsen NE
Foto: Magne Grønvold NE
19.07.2009

30. juni 2009 var det en mindre skogbrann nordvest for Krakken i Solbergveien i Solbergelva. Brannen skjedde i en varmeperiode med svært tørr skogbunn. Ca ett mål ble nedbrent, og brannårsaken var uvettig omgang med åpen ild. Brannvesenet kom raskt til stedet, og fikk dermed forhindret en større katastrofe.