Print Friendly, PDF & Email

Nytt fra vårt «digitale bibliotek» :

Skolen på Øvre Eiker 1739-1989

Tekst: Bent Ek
24.08.2008

I 1989 feiret hele Norge 250-årsjubileet for den kongelige forordningen fra kong Christian VI som innførte et offentlig skolevesen her i landet. Som et ledd i jubileumsfeiringen på Øvre Eiker, ble det utgitt et hefte av kommune med tittelen «Skolen i Øvre Eiker gjennom 250 år». Stoffet ble levert inn fra de ulike skolene i bygda, og en rekke lærere bidro med artikler. Heftet ble redigert av Alf Fjerdingstad og Arne Raaness. Heftet legges nå ut i pdf-format på Eiker Digitale Bibliotek