Print Friendly, PDF & Email

SKOTSELV FØR I TIDA

Innholdsregister 1996-2005

1 / 1996
Arne Raanes En fremmed oppdager bygda
Olav Thovsen Flukten fra det okkuperte Norge
Bjarne RøgebergSkotselvsagene
Anna SveaasSkrømt og vardøger
Jon Horsrud Tossen Snaukollvollen
Jon Horsrud og Sverre BorgeDramdal, hvordan gården ble delt
Knut FoslienGarden som ble funnet igjen, tegninger fra Fønnset
2 / 1997
Sverre BorgeEn vandring i Skotselv
Åse MidtgårdHistorien om Sofiehaugen
Alf Røgeberg Jenten fra Sønjusetra, en fortelling fra Svartedauens tid
Bjarne RøgebergForsamlingslokalet Solhaug 100 år
Tore Gulbraar Minner fra Solhaug
Arne RaanesEn historie Fest på meierisalen
Legenden Fru Dramdal
En historie: Moderne tider
Per P. FossenJordbruk og matauk under siste krig
Bjarne Røgeberg Frihetsbautaen ved Bakke kirke
Knut Foslien Da`n Tossen reiv av si øra…
Düvelgården , vinner av kulturminnestafett
3 / 1998
Bjarne Røgeberg Holtefjell Sanatorium
Olav ThovsenTiurleik på Trollåsen
Karen A. W. HogganvikMimmi Swensen, en pioner
Mimmi SwensenGamle Sille
Anna SveaassHanna og Robert Harstad – de gode mennesker
Bjørn VassengenMed`n far på saga
Åse MidtgårdBakke Folkebibliotek
Per FossenTorvmyrene, en ressurs
Stubber Vekkelser og tiurjakt
Bilder Skotselv Handelslag
4 / 1999
Sven HorsrudStedsnavn i Holtefjell
Tore GulbraarSkotsk Mix
Per P. Fossen og Jon HorsrudTradisjon, skauhistorier m.m.
Olav ThovsenMinne fra okkupasjonstiden i Norge
Borghild Anmarkrud Da svigerfar kom til Holte – Kleiva – med mer
Bjørn Roar BacheSkotselv skole 75 år
Skotselv Musikkorps 110 år: Harald Holthe, en ildsjel i korpsbevegelsen
Hassel Jernverk 350 år
5 / 2000
Karen A. W. HogganvikEt lite stykke Norge på Cuba
Tore GulbraarRokoko-brænovn fra 1760 udført på Hassel Jernverk
Bjørn VassengenDe gamle skogsstiene
Hans L. WerpBegavelsen Haakon Austbø
Åse MidtgårdFattigfuten som Kristen Giftekniv
Sven HorsrudØstsia – og Østsia-fjellet
Hans L. WerpDa Østa_Linas pojk fikk bank av Anton Sønju
Hans L. Werp Amerikaklokka, en liten gåte
Skotselv Bro, ferdig i 1928?
Åmund TonnaHerr Düvel – ned fra loftet
6 / 2001
Per P. FossenLouisenlund på Eger
Terje Bakken Glade guttedager i Bråtan
Hans L. WerpNøysomhet
Bjørn VassengenGustav, en skogens mann
Hans L. WerpFirma Teigen 100 år
Tore GulbraarMinner fra Skotselva
Kanadabrev
Åse MidtgårdKarine Hankatt
Erik Foss og Olav HumlebekkHvite-Guri
30-årsjubilanter ved “Cellulosen” 1929
Kåre VassengenReierskastet
Unni Tobiassen LieStrykejern og bestikk produsert i Bingen
Bilde Ola Nevramoen
7 / 2002
Svein SønjuAnton Sønjus elgjakt
Birger MoenDen fyrste song
Gunnar FlataSkotselv i gamle dager
Hans L. WerpHasselovnen i “Hagan”
Per P. FossenIngeniør Knobel
Johan A. Moe / Per P. FossenDahler Prestegård
Jon Horsrud/Hans WerpGravrøysene og urgården på “Skabba”
Per HvidstenDen første Burudsprinten
Åmund TonnaVarden 100 år
Karen A. W. HogganvikSigrid Rakkestad – et tidsbilde
Åmund TonnaMartin Franz Fredrik Dyvel
8 / 2003
Åmund TonnaManometerproduksjon i 100 år
Hans L. Werp„Svalande vind“, Johan Austbø og hans diktning
Bjørn VassengenPå krøtterleiting
Johan Alektus MoeVed den store grana på Holtefjell 7.juni 1905
Egil Gulliksen og Aage MøstEn idrettens gladgutt
Karen Anna W. HogganvikJuletrefest på Sønjuskolen
Egil GulliksenIdretten i Skotselv 1945 – 1962
Kåre Vassengen „Oasen“ på Holtefjell
9 / 2004
Joseph Laurentius Steen BuggeUng for lenge siden 1885 – 1910
Helga Werp GeveltFlytebrua mellom Østsida og Skotselv
Kjersti NevraBingen kapell 80 år
Karen Anna W. Hogganvik40 år med diakoni i Bakke
Ingrid FossenBakke Bygdekvinnelag 75 år
Fra Drammens Tidende 1931 - Påsken på Holtefjell
Åmund Tonna Stasjonsmesteren og hans kone
Karen Anna W. HogganvikDen første bilen
Knut FoslienSmia på Li
Kåre Vassengen En skjærpehistorie fra Rakkestadseteren
10 / 2005
Fra Drammens Tidende 13.august 1905 – en festdag
Borghild AnmarkrudMinner fra 1905
Bjørg Leret GrøstadBlåkjøkken og såpekoking
Fra Drammens Tidende - Juletrefest på Varden
Bjørg Leret GrøstadKverk-hengslet
Narve Klægstad / Olav HomlebekkBent Jonsen, en bjørneskytter på Vestby
Per P. FossenÅret 1942: „The Times“ på norsk!
Åmund TonnaTil borgen! Til borgen!
Karen Anna W. HogganvikBuskerud Amts praktiske jenteskole
Skotselv før i tida 10 års register