Print Friendly, PDF & Email

Skotselv julen 1904

20.12.2004

Dette fotografiet (riktignok uten personlig julehilsen) sto gjengitt i Drammens Tidendes julenummer i 1904. Dette var en utgave som kom ut i romjula, og som inneholdt lite nyhetsstoff, men derimot en god del bilder, noe som var ganske uvanlig i avisene på den tida

Skotselven.
For mange af vore Læsere vil det Parti af Skotselv, som vort Julenummers Billede gjengiver, være vel kjendt. Nede i Dalbunden rinder Elven. Jernbanelinien følger dens Løb, og i Forgrunden og inde mellem de mange smaa og store Gaarde skimter man de vældige Tømmerhauge, som med Tiden skal forvandles til Cellulose for saa videre at føres ud i den vide, vide verden. Her er Liv og Rørelse, og mange Arbeidere er med sine Familier knyttet til Stedet og til Skotselvens Cellulosefabrik.
Skotselven ligger som bekjendt strax nedenfor Hassel Jernværk; her var en gang et af Ekers første og største Sagbrug anlagt. I gamle Dage skal der i Skotselven ogsaa have været Grubedrift, og endnu bærer Stedet, hvor Smeltehytten stod, Navnet Hyttestøen.