Print Friendly, PDF & Email

Åke Mitlid tar hovedfag i arkeologi som pensjonist:

Skriver om bygdeborger i Skien, Follo og på Eiker

Tekst : Bent Ek
Foto: Bjørn Kristoffersen
11.05.2002

 

Tidligere i vår fikk Eiker Historielag et hyggelig brev fra Åke Mitlid i Oslo, der han fortalte at han studerer arkeologi og arbeider med en hovedoppgave om bygdeborger. Materialet henter han fra tre ulike områder – Skien, Follo og Eiker – som han vil sammenlikne. Til Historielaget skrev han for å be om bistand fra lokalkjente til å finne de ulike borganleggene.

Vi er selvsagt innstilt på å gjøre det vi kan for å hjelpe til med et så spennende. Saken ble overlatt Registreringsprosjektet, og Olav Homlebekk ble kontaktet som kjentmann. Fredag 10.mai ble den første befaringen gjort unna, og etter et kort planleggingsmøte, gikk turen til borgene ved Junger, dit også fotograf Bjørn Kristoffersen fulgte med.

Det var for øvrig nytt for Mitlid at det lå to borger i dette området. I arkivet hos Universitetets Oldsakssamling finnes kun den såkalte «Tvillingborgen», som egentlig er to borganlegg som kneiser på hver sin kolle, bare et steinkast unna hverandre. Men også ca. 300 meter lenger nordøst, rett ved Jungerveien, ligger et stort borganlegg, som verken er registrert av fagarkeologer eller avmerket på noe kart!

Det viste seg at heller ikke borgene på Høgåsen og Ullandåsen er registrert av Oldsakssamlingene, selv om de har vært kjent lokalt i en god del år. Dessuten går det forlydener om at det skal være to borger ved Brekke og ikke en. Dermed kan det ligge an til en innrapportering av hele fire nye bygdeborger på Eiker, slik at det totalt er kjent ti borganlegg i bygda (dersom «Tvillingborgen» regnes som en).

Fra Junger gikk turen til Gunhildrud, med den imponerende muren mot nordvest og en praktfull utsikt over Eikern. Det ble konstatert at det antagelig er god øyekontakt med Myreslottet herfra, og sannsynligvis også med Jungerborgene og Murfjellåsen. Mitlid er spesielt interessert i bygdeborgenes plassering i forhold til hverandre og i forhold til bebyggelse og ferdselsruter til lands og til vanns. Mange spørsmål står fortsatt ubesvart når det gjelder bygdeborgene, både med hensyn til datering og bruksfunksjoner. Kanskje kan en sammenlikning av Skien, Follo og Eiker bidra til å kaste nytt lys over saken?

Les mere om bygdeborger her.

Første stopp var en hittil «ukjent» borg nedenfor Junger. -Ingen tvil om at dette er er bygdeborg, konstaterte Åke Mitlid, men den er verken registrert av Oldsakssamlingene eller inntegnet på økonomisk kartverk eller orienteringskart.

Etter 1500 år eller mer er restene av bygdeborgene fortsatt godt synlige i terrenget. Opprinnelig har det antagelig vært en palisade av treverk på toppen av steinmurene.

Mange av steinblokkene har imponerende dimensjoner.

Lokalhistorisk diskusjon i historiske omgivelser. Når? Hvem? Hvordan? Hvorfor? Det er mange spørsmål som må besvares før gåten om bygdeborgene er løst.

Ved foten av «Tvillingborgen».