Print Friendly, PDF & Email

SLÅTTEKURSET PÅ RYGHSETRA 2004

Tekst: Naturvernforbundet/Anne Gallefos Wollertsen
Foto: Anne Gallefos Wollertsen
18.07.2004

Naturvernforbundet i Buskerud inviterte for ellevte år på rad til SLÅTTEKURS PÅ RYGHSETRA ved Hagatjern på Mjøndalsskauen 8.-11. juli 2004.

Formålet med kurset var å styrke kunnskapen om og interessen for praktisk skjøtsel av verdifullt kulturlandskap. Hovedvekten var lagt på engas økologi og insektenes liv. Det ble videre gitt grundig innføring i ljåen som redskap og bruk av denne. Her var det nærmere 30 mål med fantastisk urterik slåtteeng som øvingsfelt! Graset skulle også opp på hesjer! Et annet hovedemne var lauvingstrær og deres biologi.
Kurset er blitt en møteplass for mennesker fra hele Europa med interesse for kulturlandskap! Velegnet for barnefamilier er det også! I år deltok folk fra Norge, Sverige og Danmark.

Lørdag 10. juli ble det invitert til åpent SLÅTTEGILDE fra kl. 13.00 – 17.00. Da kunne alle interesserte møte opp på Ryghsetra og se på «gamlemetodene» som benyttes under hesjinga, få verdifull kunnskap om det utrolige biologiske mangfoldet i enga samt leske seg med mat og drikke fra uteserveringa. – En flott opplevelse!

For nærmere info kontakt: Naturvernforbundet i Buskerud v/ Per Øystein Klunderud, tlf. 32750504,
E-post: pedroklu@online.no

Se bilder fra kurset i 2004.

Se omtale av kurset i 2003.

Slåttekurset og pollineringsprosjekt 2005