Print Friendly, PDF & Email

Slåttonn, prostevisitas og en ny fabrikk
Eiker sommeren 1906

Tekst : Bent Ek
Foto: Eiker Arkiv
27.07.2006
 

 

I mange år var sogneprest Daniel Bull Drammens Tidende og Buskerud Blads faste «korrespondent» på Eiker. Under signaturen «D.B.» leverte han regelmessig små rapporter om store og små begivenheter – oftest om de små. Men at slåtten så ut til å gi et brukbart resultat, var vel egentlig ikke noen liten nyhet. Slåtten var en av sommerens store begivenheter i bondesamfunnet.

En annen viktig begivenhet, sett med sogneprest Bulls øyne, var naturligvis visitasen som ble foretatt av hans embetsbror på Nedre Eiker, K.O.A. Sønderaall, som året før var blitt utnevnt til prost i Drammen prosti. I den anldning foretok han nå en «visitas» ved Haug kirke, og menigheten sørget for at «de 4 Visitatsdage var virkelig kirkelige Festdage».

Mesteparten av artikkelen vier likevel Bull til et nystartet industriforetak – Olav Bøhns Trævarefabrik. Den lå i Hoenselva, et lite stykke ovenfor Hyttefossen, og viste seg å bli ett av de mange kortvarige industriforetakene som ble etablert på denne tida – sogneprestens ønske om at «Velsignelse og Lykke» måtte følge den unge gründeren ble ikke bønnhørt.

Folketellingen i 1900 viser at han var sønn av Ole O. Bøen og Thora Halvorsen. De var begge født i Hjartdal i Telemark, men hadde innvandret til Eiker på slutten av 1800-tallet og slått seg ned som småbrukere på Semsmoen. Sønnen Olav, som hadde vært noen år i Amerika, fikk de beste skussmål av sognepresten, som hadde stor tro på det lille industriforetaket. Men fabrikken ble altså nedlagt etter få år, og hvordan det gikk videre med Olav Bøhn, sier ikke historien noe om.

Les hele Daniel Bulls avisartikkel

 

Artikkelfor-fatteren Daniel Bull, sogneprest på Nedre Eiker 1886-96 og på Øvre Eiker 1896-1915.

Slåttonn på Eiker i gamle dager. Både små og store var med.

 

Prost Sønderaall, sogneprest på Nedre Eiker i årene 1897-1921.

 

Haug kirke ble pusset opp både utvendig og innvendig sommeren 1906. Slik så interiøret ut i 1914.