Print Friendly, PDF & Email

Slektsgransking

Ministralbok

     

Vi formidler opplysninger om slekt fra genealoger som er tilsluttet Eiker Arkiv. Opplysningene er basert på lokale slektsforskeres innsats over flere tiår. Kildene er i første rekke kirkebøker, folketellinger og skifter. Dette er ”primærkilder”, mens andre er ”sekundærkilder”, som for eksempel publiserte slektskrønikere og private opplysninger. Det siste av nyere dato. En av databasene inneholder mer enn 200.000 personer! Vi gjør oppmerksom på at basene kan inneholde genealogiske feil, noe som er uønsket av alle. Skulle det kunne påvises feil i det utleverte materiale, rettes dette selvfølgelig opp dersom riktig informasjon finnes i databasen. Les mer om denne tjenesten her.