Print Friendly, PDF & Email

Småplukk fra Solberg Tidende 1967

Tekst: Solberg Tidende
Tilrettelegging: Magne Grønvold NE
07.04.2018 og januar 2022

I forbindelse med at Solberg Spinderi er 200 år 2018, har Eiker Arkiv gjennomgått en del gamle gjenstander og papirer. I jubileumsboka, Solberg Tidende, utgitt i forbindelse med 150 års jubileet i 1968, har vi klippet ut en del artikler som vi gjengir her.

 

November 1967

Kveldsskiftet får også buss

Solberg har i en årrekke hatt en avtale med Nedre Eiker Komm. Bilruter i den hensikt å lette transporten til og fra bedriften for de ansatte. For kontorpersonalet har det således gått spesiell buss fra Drammen før arbeidstidens begynnelse om morgenen, liksom det kl. 16 har gått to busser fra spinneriet – den ene til Drammen og den andre til Mjøndalen. Avtalen med bilrutene er nå utvidet til også å omfatte en buss fra spinneriet til Mjøndalen kl. 23.40 i ukens fem første dager. Dette er gjort for at også kveldsskiftet skal kunne komme hjem. 

30. november 1967

Familiebesøk for over 150 personer på Solberg

Vellykket arrangement med omvisning i de forskjellige avdelinger med en avsluttende mannequinoppvisning.

Fra forskjellig hold er det blitt ytret ønske om at familiene til de ansatte ved Solberg skulle få anledning til å gjøre seg nærmere kjent med bedriften, og i den anledning ble  i går og i dag  arrangert familiebesøk for så vel de ansatte eller nærmeste pårørende som fjernere slektninger. En forhåndsundersøkelse viste at nærmere 270 personer var interessert i å få se bedriften, men da arrangementet fant sted, var det en del som ikke hadde anledning til å komme. Alt i alt ble det ca. 150 av de ansattes pårørende med på bedriftsbesøket, og ble vist om i de forskjellige avdelinger av sakkyndige guider. I forbindelse med arrangementet var det også ordnet med barnevakt. Etter omvisningen var det servering og mannequinoppvisning. Arrangementet var meget vellykket.

Desember 1967

Komiteer arbeider med å forberede 150 års jubileum

Et par komiteer har allerede i lang tid arbeidet med å forberede forskjellige arrangementer i forbindelse med Solberg Spnderis 150 års jubileum i mars måned kommende år.

Som et ledd i jubileumsforberedelsene er det også satt i gang et ganske omfattende moderniseringsarbeid i bedriftens møtesal i 4. etasje i lagerbygget. Man regner med at salen vil bli flittig brukt i jubileumsåret.

Kolleksjon ved inngangen til 150 års jubileum

Solberg Spinderi går inn i sitt 150. år med en kolleksjon som omfatter ca. 700 forskjellige mønstre fordelt over en rekke kvaliteter.

Bomullsfrøene skal jubileumsblomstre

Solberg Spinderi har mottatt et parti bomullsfrø fra California, og det er meningen at disse skal drives fram til blomstring til bedriftsjubileet kommende år. De vakre blomstene skal benyttes til utsmykking av blant annet møtesalen. Bomullsfrøene er satt «i forpleining» hos en gartner i Solbergelven.

16. mars 1968

Solberg på riksnettet

Over kringkastingens riksnett ble i dag sendt et jubileumsprogram fra Solberg. Ansvarlig for programmet var reportasjesjef Fred Kristensen, Drammen.

17. april 1968

Solberg i fjernsynet

«Bakom spinner trådene» var tittelen på det TV-program som ble bragt fra bedriften i en 30 minutters sending i dag. Ansvarlig for programmet var Bjørn Bryn og Øivind Thue, med Vincent Bull-Rytter som fotograf. Opptakene ble gjort i løpet av en ukes tid i februar, viste glimt fra produksjonen og arbeidsmiljøet, og medvirkende i det var blant andre direktør Egil Helland, laboratoriesjef Erling Ramsli og designer Eva Kåsin. Innlagt i programmet var også klipp fra en film fra bedriften, tatt opp i 1918 .

Vi hopper litt tilbake i tiden:

26. april 1919

Solberg holdt politivakt

Solberg Spinderi har i de siste fire-fem år holdt egen politivakt, og har til dette benyttet en privat engasjert mann som har vært tildelt politimyndighet. Politimannen har vært utstyrt med så vel håndjern som pistol. Bedriften har nå rettet henvendelse til politimyndighetene om å ansette en fast politibetjent på stedet  mot at selskapet dekker utgiftene. Lensmannen i Nedre Eiker har anbefalt ordningen, som vil tre i kraft i nærmeste fremtid.

Den første private politivakt ved Solberg ble ansatt i 1914-15, i forbindelse med igangsettingen av  veveriet. Det ble da engasjert en del svenske veversker som skulle være behjelpelig med opplæringen på vevstuen, og disse ble innkvartert i en av bedriftens arbeiderboliger. Samtidig kom det også veversker fra Hjula, Nydalen og Halden, samt en finsk familie. Særlig de svenske pikene ble etterhånden så populære blant stedets mannlige befolkning at bedriften fant seg nødsaget til å ansette en egen politivakt som i første rekke skulle sørge for at det hersket ro og orden ved arbeiderboligen, men også ta seg av andre politimessige oppgaver innen bedriften.

Dagsrapporter av politivakt Thorleif Andresen

1. november 1918

Felt okse og hodeløs høne

Ved 9-tiden i går kveld var det litt spetakkel utenfor pikeboligen. Ved samme bolig oppbragte jeg to personer av hvilke den ene ble forsøksobjekt for my selfmade svime-scläger. Han tildeles et vennskapelig klaps i ryggen med den følge at han styrtet som en felt okse, og deretter løp i ring som en hodeløs høne, dog allikevel uten å kakle som selvsamme kre har for vane i dødsøyeblikket. Deretter tok jeg 100 m nedover veien etter den resterende rampansamling. To til ble under jakten rammet av skjebnen og havnet i veigrøften.

10. desember 1918

Patruljerte kl. 9 og 11 i går aftes, kl. 1 i natt, samt kl. 1 middag. Ved 1-tiden var det et helt ramaskrik av 4-5 gutter i slyngelalderen like fra lokalet til hjørnet ved buelampen. Å skrike til meg er like godt som å holde et rødt klede foran en stut. Jeg bl derfor grepet av rettferdig harme og sendte to av dem på hodet i akeren til anger og selverkjennelse.