Print Friendly, PDF & Email

Sogneprest Strøms prekensamling til Vestfossen

Tekst : Bent Ek
22.11.2001

Under den lokalhistoriske bokmessa på Austad gård i Drammen sist torsdag, ble et lite klenodium kjøpt inn til «Fossesholm Bruget», nemlig professor Hans Strøms predikensamling fra 1794. Strøm tok teologisk embetseksamen i København bare 17 år gammel og hadde siden en mer en 50 år lang karriere som sogneprest rundt om i landet, avbrutt av studier innenfor naturvitenskap, etnologi og historie. Han var sogneprest på Eiker fra 1779 til han døde i 1797, og i løpet av denne tiden skrev han ikke bare bygdas første historiebok – «Physisk-Oeconomisk Beskrivelse af Eger Præstegield» – men også en lang rekke artikler i forskjellige vitenskapelige magasiner i Norge og Danmark. Han ble regnet som en av de fremste lærde i sin tid og var en ivrig tilhenger av folkeopplysning. Blant hans mange skrifter er altså en stor samling av prekentekster, en for hver av året søn-og helligdager. Denne utga han mens han var prest på Eiker, og boka inneholder «En Tilskrift til Eger Menighed i Norge». Dessuten kommer den aldrende sogneprestens glødende interesse for naturen fram gjennom «Anviisnig for Almuen til at kiende Gud af hans Gierninger i Naturen».