Print Friendly, PDF & Email

Søk i bokdatabasen

I denne bokdatabasen finnes bl. a. samlingene til Hans Johansen (ca. 9000 bøker og hefter), og Finn Pettersen (ca. 5000 bøker, politiske plakater, radioopptak og fotografier). Johansen og Pettersens samling av bøker og tidsskrifter danner kjernen i databasen. Dette er bøker særlig forskere og andre spesielt interesserte vil kunne dra nytte av. Sammen med Eiker Arkivs egne samlinger, teller nå dette spesielle biblioteket rundt 17000 oppføringer, og nye registreringer gjøres fortløpende. I denne bokdatabasen finnes en av landets største samling av arbeiderlitteratur, og de fleste bøkene kan lånes ut.

 

   

Admin login