Print Friendly, PDF & Email

Solberg Hytteeierforening

Solberg Hytteeierforening ble stiftet 23. august 1979 i lokalene til Solbergelva Sanitetsforening, og foreningen kan således se tilbake på over 20 års virksomhet.
Foreningen er en interesseorganisasjon for hytte- eller grunneiere som eier eller har bygslet offentlig registrert hytte/grunn i området nord for Solbergelva, begrenset av kommunegrensen i nord, vest og øst.
Formålet med foreningen er å ivareta medlemmenes felles interesser i alle forhold som vedrører hytteeiere og deres bruk av hytter, fellesområder, veier, vann samt andre saker foreningen måtte finne formålstjenelig.
Det kan nevnes at det var John Kåre Grøstad og Thorstein Sjøgren som ledet stiftelsesmøtet , og tilstede var også en representant fra kommunen; Nedre Eiker ved Luastad og Drammen ved Schau.

Styret som ble valgt for stiftelsesåret var følgende:
Formann: Tor Temte
Sekretær: Inger Myhre
Kasserer: Terje Stavås
Styremedl.: John Kåre Grøstad og Thorstein Sjøgren
Vararepresentanter: Harry Marthinsen og Juel Gjerde
Revisorer: Hans Kr. Gravdahl og Trygve Brekke.

Foreningen lever fortsatt i beste velgående og teller pr. i dag (2001) ca. 70 medlemmer.

Vi lar Hauanvillaen representere Solberg Hytteeierforening. «Villaen» ble revet i 1997…