Print Friendly, PDF & Email

Solberg Keramikk

Etter interjvju av Nils P. Larsen 1996.

S I B juli 1996

 

Firmaet ble etablert i 1945 og innstilt i 1966. Tilholdssted Solbergmoen. Ansatte: Anton Larsen (1886 – 1968), broren Waldemar Birkedal Larsen (1906 – 1991) og Antons sønn Nils P. Larsen ( 1925 – Larsen).

«Å lage håndverksmessig keramikk er vårt yrke
Vårt motto: God form, vakker stil og varig styrke»

Produksjonen bestod hovedsakelig av bruksgjenstander som kopper, tallerkner, krukker, boller, mugger. Det ble også produsert pyntegjenstander som vaser og fruktfat. Produksjon av pyntegjenstander og bruksgjenstander var omtrent likt. De fleste produktene ble dreid på frihånd, de øvrige ble lagd i gipsform, som f.eks. firkantede fiskefat.
Waldemar B. Larsen var spesialist på dekorer, som han lærte hos Schneider i Oslo hvor kom i lære rundt 1925. Schneider var i utgangspunktet kunstmaler og dekoratør, og tok med seg Larsen på reise til Italia. Schneider hadde med seg prøver av italiensk keramikk hjem igjen.
Anton Larsen var pottemaker utlært i Danmark. men også han var hos Schneider og hentet inspirasjon og ideer derfra. Nils P. Larsen arbeidet ved Solberg Keramikk fra 1946 til 1960.
Hovedmottakere av Solberg keramikk var 5-6 forretninger i Oslo. Disse forretningene kjente til Anton Larsen fra hans tid hos Schneider. Lyche i Drammen var likeledes en god kunde, de hadde og keramikk fra Schneider. En god kunde var óg fru Lorentzens butikk på Bragernes. Denne forretningen handlet litt mer spesielle ting, og var opptatt av dekor og mønster. Forretningen var kunde fra 1945. Det var også sporadiske sendinger til Norwegian Art i Chicago og New York, som var bestillinger fra norsk-amerikanere som ønsket seg norske ting.
Etter at Solberg Keramikk ble nedlagt i 1966, drev Waldemar B. Larsen noen år for seg selv. Solbergs logo ble ikke brukt av Waldemar B.