Print Friendly, PDF & Email

Solberg Spinderis “nasjonaldrakt” fra 1920- årene.

Tekst: Gjermund Glittfjell
Foto:   Frode Caspersen

 

I årene før og etter 1914 var Norge sterkt preget av nasjonal bevissthet som et resultat av 100års markeringen av Grunnloven fra1814. I denne tida ble det preget frimerker, mynter og postkort som tok utgangspunkt i Norges selvstendighet. I Nedre Eiker ble skoler som Krokstad og Steinberg bygget i “1914” stilen der en kunne gjenkjenne Eidsvoldsbygningen i miniatyr.
Solberg Spinderi som startet opp sitt veveri i 1915 var raskt på banen ved å lage bomullstoff og modell med nasjonalt bunadspreg.

På bildet ser vi Gerda Pettersen iført drakten “Nasjonal” på hennes 14 års dag i 1923. Her ser vi også et eksempel på at de nasjonalromantiske elementene i form av et dyr (fuglehunden Stegg), brønnen og gjerdet, er med. Bildet er oppstillt slik portrettfotografene yndet å gjøre det på denne tida.