Print Friendly, PDF & Email

Solberg Spinneris arkiv ordnet/katalogisert av Eiker Arkiv 2012

Eiker Arkiv, med Bent Ek i spissen, har ordnet 120 hyllemeter med arkiver etter Solberg Spinderi helt fra oppstarten av fabrikken i 1818. Det er en imponerende innsats – og utallige arbeidstimer – som er lagt ned i dette arbeidet som er gjort med støtte av Norsk Kulturråd. Dermed er også dokumenter, bilder, personalkort og stoffprøver bevart for ettertiden; kilder til både industrihistorie, samfunnshistorie, kvinnehistorie og motehistorie….

 

Les mer på

Vestfoldarkivet