Print Friendly, PDF & Email

Solbergelvens assurancekasse for svin

Tekst og avfotografering: Anne Gallefos Wollertsen NE
13.05.2010

Lovene for Solbergelvens Assurancekasse for svin.

 

Lovene for Solbergelvens Assurancekasse for svin.

De første inntegnelse i kassaboka fra 1926.

 

Regning fra dyrlege O. Rivrud.

1926: Rudolf Nilsen 2 svin a kr. 6 = 12.00

Dette er den første inntegnelsen i kassaboka til Solbergelvens Assurancekasse for svin.

Birger Grønvold (1918-1997) fra gården Grønvold Østre i Åserudgata i Solbergelva var den siste kassereren i foreningen. Hans enke, Elsy Grønvold, overlot i 2010 kassaboka, lovene og kvitteringsblokkene for medlemsskap/betalt assurance samt bilag til Eiker Arkiv.

«I gamle dager» var det på bygdene vanlig at nesten hver gård og husstand hadde en eller flere griser, og det var også vanlig at man gikk sammen og dannet assuranceselskaper. Vi finner bl a også et i Krokstadelva. Selskapet sørget gjennom medlemskontingenten og assurtancebeløpet for at medlemmet ved sykdom eller død på gris fikk utbetalt erstatning, og dermed var i stand til å kjøpe nye dyr.

Utover siste del av 1900-tallet ble det imidlertidig færre og færre svin, og i kassaboka kan man lese at det i åra fra 1972 til 1979 kun var to inntegnelser av forsikringspenger. Disse var fra Hans Haugen og Birger Grønvold, og fra 1980 var det bare Birger Grønvold igjen.

Det ble i 1984 besluttet å oppløse assurancekassa, og det innestående kronebeløp besluttet delt mellom Solberglia (sykehjem) og Saniteten (Solbergelven sanitetsforening).

Dette står å lese på en lapp funnet i ei lommebok hos Gjermund Glittfjell:

3 griser 515,-. 12/7 67.
3 griser kjøpt hos Bentsen på Vinnes. Disse ble frakta «løse» hjem i Ric. Rasmussens eft. brødbil, ei gammal folkevogn 1958 modell.
Johan Pettersen stod for kjøpet.

Erstatning for nødslagt av en gris.

 

Erstatning for selvdød gris.