Print Friendly, PDF & Email

SOLBERGSPELLET «Stein og vev – vev og stein»

– et musikkspill om hverdagsmennesker og
drømmene deres

Tekst: Anne Gallefos Wollertsen
Fotos: Frode Caspersen/Anne Gallefos Wollertsen
05.05.2003

Steinbankerne på teglverket anført av han Aksel.

 

Sønnen i huset, Martin, og venninna Mari, møter a Lissi, søndagsskolelærer, utenfor lokalet «Håpet».

 

Aksel, Johanne, dattera Berit og onkel Peder fra Steinberg snakker om barnas framtidsutsikter.

Suksess fire dager i strekk og en lokalhistorisk begivenhet må være de rette ord når man skal betegne oppføringen av Solbergspellet fra 27. -30. mars 2003! Fulle forestillinger i Mjøndalen Samfunnshus hver dag, – ja, tildels overfylte, til stor glede for manusforfatter Reidar Lund og alle andre impliserte.

Når kreative sjeler søker sammen om et felles mål kan resultatet bli over all forventning, og samarbeidet mellom forfatter Reidar Lund og komponist og regissør Rolf Ødegaard gav til de grader et flott produkt.
I spellet møtte vi både oppdiktede og autentiske mennesker fra Solbergelva like etter krigen; her var Aksel steinbanker fra Aaserud Teglverk (Roar Røkeberg), kona hans, Johanne, veverske på Solberg Spinneri (Vigdis Margrethe Løver), barna deres med drømmer om skolegang og framtidsretta arbeid (Svein Joar Gustavsen og Siw Hansen), venninna til sønnen i huset (Helene Bjerkestrand), fløter og snekker onkel Peder fra Steinberg (Rolf Bergersen), bakerbrødrene Lorents og Ivar Aslesen (Arne Mørk og Kåre Solberg), loffere på verket (Rolf Ødegaard og Rolf Bergersen) og Lissi med søndagsskolen (Ingrid Miljeteig), – alle levendegjort av dyktige lokale skuspillerkrefter! Sammen med voksenkoret Omnibus og barnekor fra Musikkskolen og en meget dyktig pianist Erik A. Eriksen, ble oppsetningene uforglemmelige!
Eksra hyggelig var det også at sangeren Arne Sveen, kjent for bl a slageren og «landeplagen»
«Gamle Svarten», var tilstede på premieren. Han var spesielt invitert fordi «Gamle Svarten» ble sunget i Solbergspellet, og dessuten bodde Arne Sveen mange år i Solbergelva.