Print Friendly, PDF & Email

Spikerfabrikkens personale i 1892

Foto : @rkivet

Første rekke fra venstre:
Karl J. Lysaker, Anders Kristensen, Anders O. Katrud, Kristian Karlsen, Hans Petter Johansen, Bernh. Wium (bestyrer), bokholder Christensen, Hans Katrud, Otto Christensen, Ole Gulbrandsen, Bernhard Andreassen.

Annen rekke :
Andreas Christensen, Edvard Jørgensen, Anders Døviken, Johan Stake, Bernhard Eriksen, Johan Martinsen, Petter Karlsen, Edvard Eriksen, Gulbrand Jørgensen, Kristian Eriksen, Kristoffer Evensen.

Tredje rekke, mest unge gutter :
Martin Pettersen, Ole Stenklev, Karl Andersen, Erik Katrud-Sanderud, Karl Hansen, Nils Gulbrandsen, Conrad Fjeldheim, Martinius Johansen, Anders Gulbrandsen, Gustav Gulbrandsen, Jens Jensen.

Fjerde rekke :
Johan Katrud ( sønn av Ole Katrud ), Petter Hansen, Johan Pettersen, Martin Gustavsen, Karl Stake, Hans Gulbrandsen, Johan Stenklev, Lars Hansen, Gulbrand Gulbrandsen, Edvard Evensen, Gulbrand Kristoffersen.

Femte rekke :
Andreas Jensen, Gustav Johansen Katrud, Johan Evensen, Johan Jørgensen, Martin Nilsen, Hans Thoresen, Ludvig Stake, Anders Temte.