Print Friendly, PDF & Email

 

SSK gjennom hundre år:
1929-2029

Tekst: Gjermund Glittfjell
Tilrettelegging: Magne Grønvold NE
Mars 2023

Solberg Sportsklubb feirer hundre år i 2029.

Eiker Arkiv vil i denne forbindelse legge ut noen historiske tilbakeblikk i samarbeide med sportsklubben.

Denne gangen er det minner fra klubbavisen Kontakt.

 

Nytt klubbhus SSK Foto fra SSK Facebookside