Print Friendly, PDF & Email

Stedsnavn og andre rariteter i Solbergelva

Utarbeidet av: Anne Gallefos Wollertsen og Per Ringnes 2001.
Kilder: Bjarne Klausen, Inge Fjelde, John Grøstad, Reidar Hansen, Gjermund Glittfjell, Leif Andersen, Jan Engedahl, Magne Grønvold, Rolf Olaussen, Elsy Langaas, Ragnar Christiansen, Reidar Lund (Sigbjørn Lund), Knut Enevoldsen, Drammensmarkas venner. “Finnemarka” / red. Bjarne Røgeberg 1982, “Hytter, natur og kultur”, “Hvor Drammenselven iler” / Per Otto Borgen 1997.
Sist endret 15.02.2019.

 

Navn

 

Beskrivelse

AIL-bakken (Arbeidernes Idrettslag ) = Tjurueldbakken/Tjurueldkollen Bilder Hoppbakke bygd i 1938-39 som nødsarbeid. Siste hopprenn arrangert 1952. Bakken ble sannsynligvis revet kort tid etter siste renn. Bakkerekord ca. 57 meter, satt av Helge Johansen, Liungen. Kulen med unnarenn oppbygd i stein samt boltene etter stillaset synes ennå. Under krigen, i 1944, ble det gravd ned våpen på kulen, disse ble hentet fram igjen i fredsdagene i 1945.
Akaberja (hakaberja)   Parti i åsen under Solbergfjellet vest for Solbergveien og nord for lysløypa. Flaberg 
Amundsenberget   Steinbrudd, danseplass. Der hvor avishusene ligger på Vinnes.
Anderson-bakken   Hoppbakke mellom Vinneslia og Vinnesbråtan.
Andre Åserudbekk   Stien fra bygda krysser bekken på tre steder. Dette er andre kryssingssted. Ved bro på lysløypa.
Ankertorget Krysset bilveien/veien ned til Solbergsetra. Etter utsagnet “Her er det jaggu mer trafikk enn på Ankertorget…” da det kom en elgfamilie tuslende…….
Appelsinkrakken (Krakken) Bilde Hvilekrakk for skautravere omtrent midtveis på Nerdamsveien, satt opp av Solbergelva Velforening. Restaurert i 2002 av Brede Thorkildsen som har pusset og malt understellet samt skiftet ut treverket.
Arbeider’n   Folkets hus, også kalt Arbeider’n, lå der Åserudgata 3 nå ligger. Bygningen var en del av Brødr. Vindheim inntil siste byggetrinn av bedriften på 1950/60-tallet.
Aslakene   Der hvor det slakker av etter å ha kommet opp de bratteste bakkene. Nordøst for Solbergvarden.
Badeplasser   I bukta på Herstrøm og i Evja (Solbergelva). I Evja foregikk også dåpshandlinger ved Den Frie Evangeliske Menighet. Lekter´n ved Kattsund og Zackariass-landa (Vinnes) i Storelva.
Barlinddokka / Barlinddokkåsen   Her finner du Barlind. Øst for Tjurueldåsen.
Bekkastua Bilder I Åserudgata. Brant før 1974.
Bekkeoset   Bekkeutløpet i Langevann mot “Æsjskått” ( Elgskott ).
Bempilen = Bempilkleiva Bilde Stedet hvor en bendte (strammet) til tømmervendinga før en skulle ut bratta med hesten og tømmerlasset. Mellom Bempilkollen og Kampenhaug. (Bempilkollen kalles fra gammelt av Indre Kampenhaug ). Se forøvrig hesteveier.
Bjørhusstykket   Området vest for Smal-Vrangen og øst for Mellomdammen. Tilhørt Bjørhus gård.
Bjørhus teglverk.   Lå ved Bjørhuslanda.
Bjørhuslanda   = Juul-landa. Område fra Håkkasta ( Hågenstad ) langs elva til Killingrud..
Blåfjell   Nakent, bratt parti i Solbergfjellet.
Blåula = Blåura   Fra gammelt stien (nå traktorvei) opp fra Furten mot Indre Kampenhaug ( Bempilkollen ). Mye blå stein.
Breihella   Flaberg. Tett oppunder lysløypa. G.nr. 48.
Brillene   Tidligere to bittesmå vann mellom Knabben og Solbergvarden. I dag sammenvokst til ett.
Bringær-roa   Er lik Bringebærroa. Mellom Liaveien og Moreneveien. Sørvest for Grinde barnehage. (Moreneveien 45).
Brønnen til Anderson.   Nord for Vinnesgata.
Båtbyggeriet på Vinnes   Drevet av Oscar Gramjordet (Bentsen). I drift fra 1920-tallet til opp på 60-tallet. Bygde Bentse-prammer.
Børresenmottaket (tømmermottak)   Nord for Solberghytta ved skibakken til Marin Danielsen.
Damveien/Nerdamsveien   Fortsettelse av Solbergveien fra Lunneplassen til Nerdammen.
Dalabakken / Dalaren   Hoppbakke. På nedsiden av Grinde barnehage.
Damåsen   Se Tretjernsåsen.
Damåsgjeilet   “Sti” ( liten ) fra Tretjernsåsen til Arne Syvertsens hytte sør for Nerdammen. Også kalt Syversgjeilet.
Dans ved Killingrudsaga   Siste gang St. Hans i 1958.
Danseslette på Åserud gård   Mellom snekkerverkstedet til Kristen Langen og Teglverksgata. Samlingssted for reisende ( Sigøynere / tatere ) gjennom bygda.
Danseplassen i Indianerbyen   Benyttet til tidlig i 60-åra.
Danseplassen Leifsesletta   Etter Leif Leifsen, i enden av Fjellveien. Døra og vinduene til uthuset på Leifseplassen ( fra seint 1700-tallet ) står nå i uthuset til Langåsjentene i Fjellveien, mens 2 rom fra hovedhuset på Leifseplassen er
“innmaten” i beboelseshuset.
Danseplassen Nilseplassen   Ved den nederste av plassene på Huldreheim.
Danseplassen på Herstrømøya   Dansegolv til 1970-åra, deretter dans på bakken. Kiosken sto til ca. 1968.
Danseplassen ved Vasshella   På berga nordøst for dammen.
Danseplassen vest for Blåfjellveien.   Omtrent der høyspentmastene står i dag.
Danseplassen Wøllosletta Bilde Dans til etter krigen. Nord for Jonsebrøttet (veien).
Den gravne veien   Utgravd vei opp fra Kulpen i Mellomdammen til Vrangåsen. Ble sprengt for hestevei i 1930-åra, og veien ble utvidet med bulldoser i 1960-åra. I den eldste veien, som antagelig er svært gammel, skal det ha vært et le for å stoppe beitedyr. Denne veien var nemlig eneste forbindelsen mellom bygda og Svarthavnsetra. Det sies at dr. Kamstrup, som bodde på Killingrud Gods og bygde Kamstrup-hytta i Vrangen ( i dag DOFA-hytta), anla ridevei her.
Den rare furua Spesiell furu på Kampenhaug.
Dongebekken   Åpen kloakk/bekk som rant ut i Bukta. Der hvor Tverrveien med Statens Veivesen nå ligger.
Dragonstein = Dragestein. Stor stein i stien fra lysløypa opp til Knabben.
Dælastua I Svarthavnsdalen. Bygd i 1959 i forbindelse med hogst, restaurert i 2000/01. Eies av Skoklefall.
Eggebekk   Myr like øst for Nerdamsveien mellom Øvre Isberget og Evigheten.
Elgfot   Liten pytt nordvest for Trettekollen. Her fikk bikkja los.
Ettøresmoroa   Her vedda man om tømmerkjøreren klarte svingen eller ikke med tømmerlasset ! På Gladbakkveien.
Evigheten   Strekningen fra Eggebekk til Damhaugen parkering
Finneplassen    
Fisken og Korset Kalktegninger i Solbergfjellet. Lysere partier enn resten av fjellet, sees godt fra Tverrveien.
Fjellbakken   Hoppbakke nord for Vinnesbråtan.
Flatdammen Grunn liten dam i Solbergbekken.
Furten   Dalen mellom Ulevann ( Urdvann ) og Kulpen, bekken kalles Furtebekken. Bekken som ikke gråt, bare furta ? Magne Grønvold opplyser at hans bestefar, Martin Ingebretsen, fortalte følgende :
” Ingebret Gunbjørnsen bodde på Solbergsetra i årene rundt 1878. Barna hadde i oppdrag å gjete dyra på setra. Ei datter var motvillig, og satt ofte og furtet ved bekken når hun måtte gjete “.
Furua ved Damhaugen Bilde Stor, markant furu ved Nerdamsveien, der veien til Gravningen tar av østover. Skilt / pil til “Gravningen” på furua.
Første Åserudbekk   Stien fra bygda krysser bekken på tre steder, dette er første kryssing. Mellom Åserudgata og lysløypa.
Gamle Åserudseter   Lå like ved Kalvemyrputt ( mellom Mellomdammen og Smalvrangen ).
Gaupehopp Bilde Nordvest for Vrangen i det smaleste og høyeste partiet i den gamle tømmerveien mellom Vrangen og Svarthavndalen. Her hoppet gaupa over….
Gaupehula / Vrangleråshula Bilde Innerst og vest i vika nordvest i Vrangen hvor skiløypa går inn mot Svarthavndalen.
Gladbakk / Gladbakkveien Bilde Skiltet “Gladbakk” står etter de verste bakkene på Gladbakkveien. I 1940 -50 åra ble det arrangert utfor-renn ned Gladbakk, med innkomst på jordet til Johannes Klausen ved Åserudgata. Telefonledning som kommunikasjon fra start til mål for tidtaging. Eldste klasse ble en gang vunnet av Harald Zackariassen. Rekorden ble satt av Arne Hjelmengen.
Gravningsjota   Jot/søkk hvor bekken fra vannet Gravningen ( Gravningsbekken ) renner mot bygda. Fra gammelt av også kalt Marivannsbekken, som renner ut i Solbergelva ved Huldreheim. Grensebekk mellom Solberg og gårdene i øst.
Gravningsstølen = Hennumhytta   Øst for Gravningen. Se “Pumpa”.
Gravstedet i Herstrømlunden   Her hviler Peter Høeg Smith, tidlig 1800-tallet. Fredet.
Gravstedet på Killingrud   Her hviler Emmie, Sverre og Torstein Haugan, Per Hvidtsten.
Grus-uttak   For teglverk. Ved gangbrua over til Herstrømøya.
Gryta   Myr nord/midtveis i Furten.
Grøtterudbakken   Hoppbakke nord for Solberg Sportsklubbs idrettsbane. Skoleskirenn i 1939.
Grøtterudmyra   Ved fotballbanen.
Gråbeinmyr   Myr på Tretjernsåsen. Drenert av Kristian Olsen (Stærnes), onkel til Bjarne Klausen, for skogeier Kristoffer Moen før krigen.
Gråstua   Tidligere bygning på Åserudgata 17. Flyttet fra Gaden/Gata, som skal være tidligere navn på Killingrudalleen.
Gudskjelov-steinen    
Gulbrandskulpen/Kammerskulpen   Badekulp bak/nedenfor den gamle damvokterboligen (Solbergveien 52)
Hannabakken   Hoppbakke vest for Bekkefaret, nordøst for Spinneriet.
Haraposten   Jaktpost nederst i Den gravne veien fra Kulpen til Vrangåsen.
Haratjern   Liten pytt nordvest for Trettekollen. Her fikk bikkja los.
Herstrømbakk   Øst for brattbakken ved Eggebekk mot Spinneriløypa. Her stakk Herstrøm ut når ham kjørte tømmer.
Hestevanning   Her fikk hestene drikke. I krysset Gamle Riksvei / Tverrveien.
Hestevanninga i Ulverudbakken   Her fikk hestene drikke.
Hestlibakken   Hoppbakke sørvest for Gamledammen ( i Drammen kommune ).
Hoggsfjellkleiva   Bratt parti i den blåmerka stien.
Hoppbakken ved Håkkastadhytta v/ Mellomdammen.    
Huldreheim   = Ulverudplass. En av flere gamle boplasser mellom St. Hans brua og skiløypa. De nestsiste som bodde her var Reidar og Henriette Olaussen med sønnene Rolf og Ove. Fraflyttet like etter krigen. Nå ruiner. Her kunne huldra trives…
Hula til Abraham Bortskjemt Bilde Egentlig en heller vest for Tverråsvann i grenseområdet mellom Nedre Eiker og Drammen.
Hule under Blåfjell    
Hule under Ragnhildstøl (Ulvehula)   I sørenden av Smalvrangen. Ble satt under vann ved oppdemmingen i 1961.
Hulveien   Gammel vei like vest for Solbergveien og like nord for den øverste bebyggelsen. Oppdaget i 2001 i forbindelse med utleggelse av nytt boligfelt. Veien har fått sin form etter ferdsel av mennesker og dyr for flere hundre år siden.
Hytta t´en August   August Pedersen, tømmerhogger. Revet 1999. Ved stien vest for Gravningsjota og øst for Appelsinkrakken.
Håkkastadlanda   Området fra Mellomdammen til Seterbekken (v/ Solbergsetra). Etter de som eide skogen.
Håkon VII-merket Bilde Merke i fjell ved Jonsebrøttet. Hogget inn med steinhoggerredskap fra steinhoggere i Ulverudbrøttet av Erling Eide under krigen.
Ihle-løypa   Skiløype, starter ved Solåsblokka i Kristian brenners vei på Åssiden og slynger seg opp åsen til Turheisens endestasjon ved Gamledammen. Flere steder flott utsyn mot Eiker og Kongsberg. Ihleløypa fortsetter videre nordvestover over Gamledammen og møter Kamstrupløypa like før Stormyrputten. Ihleløypa har fått navnet sitt fra Arnt Ihle-Hansen, (politimannen og skiløperen fra Drammens Ballklubb) som stod bak løypa.
Isberga   Nedre og Øvre. På Nerdamsveien.
Ivers-løkka   Der hvor Gamle Riksvei 116B ligger i 2019
Jonashytta Bilde To svære steiner ved stien ( Jonashytteveien ) fra Flatdammen til Tretjernsåsen. Steinen nærmest stien kan overnattes under.
Jordhyttene   Ikke synlige i dag. Mellom Bempilkollen og Rognkleivåsen.
Judashølet   Bløtt område — sølehull — i tømmerveien. Øst for tredje Åserudbekk.
Jørgensen-saga   Nord for Kvernhusveien. I sammenhengende drift fra 1936 — 1962. Sporadisk drift etter dette. Saga ble dratt av en Fiat ved at Karl Jørgensen tro på gassen, mens sønnene Martin, Sverre og Jørgen Jørgensen skar. Fiat-motoren ble byttet ut like før krigen men en råoljemotor som måtte startes ved forvarming med blåselampe. Motoren er sansynligvis bygd rundt 1900, og er fremdeles inntakt. De siste stokkene som ble skåret her, ble hugget i Kjevlingen i 1968-69 av Thorolf Henriksen og Martin Jørgensen. Saga var eid av Martin og Jørgen Jørgensen. Saga står inntakt den dag i dag.
Kaffeberga   På Aslakene. Her er det passelig med en kaffirast…
Kaisabakken   Hoppbakke nord for Kvernhusveien.
Kalvemyrputt   En kalv druknet her. Mellom Mellomdammen og Smalvrangen.
Kammerskulpen/Gulbrandskulpen   Badekulp bak/nedenfor den gamle damvokterboligen (Solbergveien 52)
Kanalen   Rundt 1850 lå det ved Solberg Spinneris senere kraftstasjon en vanndreven oppgangssag som ble nedlagt i ca. 1860. Eieren, dr. Th. Kamstrup, oppførte i stedet tre sager innenfor Fallaksøya. Vannet ble ført i ei trerenne den ca. en km lange veien, og sagene lå i den bratte elvebakken og utnyttet vannet trinnvis etter hverandre. Omkring 1875 oppførte dr. Kamstrup et mer moderne sagbruk noe lenger nede ved elva hvor vannhjulet ble erstattet med turbin. Vannet ble da ført i en nedgravd kanal over jordet hvor Solberg-senteret nå ligger, derfra mellom Fredtun og skolen, nedover jordene på Killingrud og ned til bakkestupet. Saga ble i 1882 solgt til Solberg Spinneri som la den om til elektrisk drift i 1890-åra. I 1914 blei saga solgt til Thorstein Haugan, men brant ned fem år seinere. Senere oppførte Haugan ei sirkelsag på branntomta. Kanalen ble fylt igjen før krigen, rester etter trekanalen ble funnet på jordene ca. 1975. Potetkjelleren på Killingrud gård er bygd i kanalen.
Karin-dammen   Den nederst av inntaksdammene bygd i forb.m.Solberg Spinderis kraftbehov.
Kattfotlanda   Vest for dammuren mellom Nerdammen og Mellomdammen.
Kattstripa   Deler Herstrømøyene.
Kattsund   Deler Herstrømøya og Fallaksøya..
Keiser-løkka   Der hvor NRK lå (Spinderisletta 40). Etter Keiser-familien ( oppnavn ).
Kilda/olla ved Eggebekk   Oppkomme helt vest i Eggebekk ved Nerdamsveien.
Killingrudstranda    
Kiøsterudseter Bilde Ved den blåmerka stien mellom Lommetjern og Sportskapellet ( i Drammen kommune ).
Kjevlingen/Skjevlingen   Lokal uttale og riktig skrivemåte er Skjevlingen, som betyr et sted der kvisten eller tømmeret mista barken. Bratt tømmervei ut fra Knabben mot Vasshella ( Vannhelledammen ).
Kleiva   Hoppbakke. 25-30 meters hopp. Ved Nedre Eiker kirke.
Kleiverkleiva   Sti ( tidligere blåmerka ) fra Solbergsetra over Kleiver´n til Ulevann.
Klemma   Bratt sti øst for bergveggen i Hoggsfjell.
Klokka / Sparesset / Nøkkelhølet Jettegryte forma som ei klokke, sparess, nøkkelhull på flaberg i Gladbakkveien. Har også blitt kalt Koppen eller Trollkoppen. Eventyret skal ha det til at trollet drakk av denne koppen.
Knabben Bilde Markert fjellparti øst på Solbergåsen. Fantastisk utsikt ! På toppen flott dekorert “postkasse” med “gjestebok” på furu, oppsatt av Arild Halvorsen i mai 2001.
Knuldra   Området øst for Gladbakk mot kommunegrensa til Drammen. ( Feilaktig “Gravningsbrenna” på kartet Drammen nord ).
Krana   i Granittveien, etter krana som ble benyttet i Ulverudbrøttet.
Krestendammen/Kristiandammen   Badedam ovenfor Møllerbrua i Solbergvassdraget
Krestensolla/oppkomme    
Kulpen   Innerste delen av Mellomdammen, eget vann før oppdemmingen av Mellomdammen.
Kvernhusbekken/Kvennbekken   Se Smiabekken.
Kvernhusbråtan   Bebodd av Lars Andersen “Finne” fra 1812. I Kvernhusveien i Solbergelva..
Liljedammen   I Solbergbekken like sør for Nerdammen. Her vokser vannliljer.
Lorttjern   Ser ut som en liten lort ? Nord for Løken.
Lusetjenn   Liten myrputt på Kampenhaug.
Maristien Øst for Langevann, til dels meget bratt. Stien til Mari fra Finnemarka.
Marivannsjota   Jot / søkk fra Marivann ned langs Gladbakk til bygda.
Mauråsen   Nordre lia i Tretjernsåsen, fra Kringla til Solbergsetra.
Mellomdammen   Inntaksdam. Oppdemmet før 1776. Mellomdammen og Kulpen var i 1766 to adskilte vann.Ved en senere oppdemming ble disse ett vann. Navnet Mellomdammen kommer av at vannet lå i mellom Nerdammen og Kulpen. Ved oppdemmingen av Mellomdammen ble Kulpen en del av Mellomdammen. Demningen rehabilitert 2015-2017
Midtskauen   Kalles Midtstøkket av eldre solbergelvinger. Mellom Gravningsjota og Gladbakkveien.
Mismermyrene   Myrparti langs stien vest for Solbergbekken, fra Lunds hytte og oppover mot Flatdammen.
Mo-kulpen   Kulp i Ulverudbekken ( Solbergelva ). Badeplass.
Monseøyene   Herstrømøyene, tidligere tre øyer i Storelva/Drammenselva, oppkalt etter Mons Andersen, eier av deler av Hertstrøm samt øyene.
Mortenssaga   “Saga ten Morten”, Vranglesaga i Vranglebekken. Saga brant, men sparsomme rester sees den dag i dag. Tilhørte Morten og Per Horgen på gården Horgen/Stryken ( i dag kalt Horgen søndre ) i Krokstadelva. Materialene ble kjørt fra saga til bygds, ennå finnes hus på Eiker bygd av bord fra saga.
Myggheim Enkel hytte i Svarthavna, revet. Rester etter feleovnen sees.
Myggvika   Vest i Langevann.
Møkkabekken   Nederste del av Åserudbekken Se Smiabekken, og les om Johannes i smia.
Nakkebrusken   Hoppbakke på Solbergmoen.
Navneberget i Svarthavna   Les mer ved å klikke på linken.
Nerdammen   Inntaksdam. Oppdemmet før 1766. I 1898 ble det besluttet at torvdammen skulle erstattes med steindam, dette ble gjort i 1902-03. Tilsvarende dam ble bygd ved Stordammen på samme tid.
Leif Sørensen (oppvokst i Solbergelva til han var 12 år, flyttet da til Mjøndalen) forteller: Min bestefar, Søren “Geita” Hansen, var damvokter ved “Dammane”. Gikk opp hver helg for å stenge/åpne dammen. Familien kunne da være med. Demningen rehabilitert 2015-2017
Nordre-jordet   Vest for Ulverudgata.
Nye Åserudseter    
Nøtta-kollen   Hoppbakke øst for Grøtterudbakken. “Pokerstein” lå like ved, kortspill under og etter krigen.
Olla i Olleveien   Lå der hvor Olleveien 40 nå ligger. Killingrud Gård hadde vannrett herfra, og det gikk vannledning fra olla til gården som hadde plikt til vedlikehold på olla.
Ormåsen   Åsen øst for Vrangen mot kommunedelet mot Drammen, mye orm.
Orrhanaberga   Mellom Marivannsjota og Gamledammen.
Petter Zackariassens bakeri   Elveveien 17 på Vinnes.
Plomasen   Vannet på Kleiver´n. Fra vestsiden kan du se Gaustatoppen !
Plomasen   Vann øst for Langevann.
Pukkverket i Solbergfjellet Bilde Drevet av Bodahl.
Pumpa   Brønn med håndpumpe, eid av Johannes Hennum, benyttet til gårdsdriften på Gravningsstølen i 1930-åra. Da forsøkte man med statsstøtte å dyrke russisk rug på myrene øst for Gravningen… Se bilde ved å klikke på linken.
Regnmåler´n Nedbørmåler.Oppsatt antagelig i 1920-åra i forbindelse med dammane. Ble trolig tømt og driftet av damvokteren. Nord for stien mot Tretjernsåsen fra dammane.Her ble det arrangert utfor-renn med start på Tretjernsåsen forbi regnmåler`n og ned på dammen. Radio-forbindelse fra start til mål. Losje Bikuben hadde utfor-renn i Påsken i 1930-40 åra. Disse rennene ble gjenopptatt på 1950-tallet. “Kommunistrenn” i slutten av 1940-åra.
Rennekastet   Tømmerrenne ut fra Kampenhaug/Kulperåsen. Måtte bruke handmakt for å få tømmeret på gli.
Revehiet i Den gravne veien. Bilde  
Revehiet øst for steinbruddet Jonsebrøttet.    
Rognekollen   Hoppbakke. Tok fart i Revegården. Mellom Vinneslia og Tollefshagan.
Ruggesteinen   Kunne rugges på, selv om den er svær. På Nerdamsveien mellom Nedre og Øvre Isberget.
Rullestokken   Rullestokk er stokk brukt til tromling av åkeren etter såing. Denne furua fikk stå i fred, selv om den var et dugelig emne. På oversiden av sti mellom lysløypa og Ulverudbakk.
Rødekleven   Grensa mellom Stenset gård og Solberg gård.
Salamanderdammen Bilde Liten dam nord for Granittveien, ved tidligere Ulverud steinbrudd. Her var det salamandere til opp på 1960-tallet.
Sandbakken   i Solbergveien (Nerdamsveien), mellom St. Hans-brua og Lunneplassen.
Sekken   Vik i Nerdammen. Fin badeplass.
Seterbekken   Bekken ved Solbergsetra.
Sjærtejota/Sjærtehytta Bilde Kommer av “stjert”. Grunnmur etter hytta “Utsikten”, også kalt “Skjertehytta”, sees idag. Hytta var eid av Karl og Sverre Dahl og lå sørvest for Tarmmyr. Bygd ca. 1920, brandt i 1927.
Skibakken til Martin Danielsen   Lå nordøst for Solberghytta, i bratta ned mot myra øst for Kulpen.
Skiltet på Damhaugen Bilde Skilt som viser den gamle skiløypetraseen. Det første skiltet på Damhaugen ble laget i smia i verkstedet på Solberg Spinneri først i 1920-åra. En av initiativtagerne var Johan Gedde som arbeidet på spinneriet. Det nåværende skiltet ble oppsatt antagelig i 1930-40 åra, og ble restaurert av Anett og Gjermund Glittfjell først på 1990-tallet.
Skoklefall   Bratt bakke ned mot Svarttjern hvor en ikke kunne bruke de løse skoklene til tømmerlasset. Skoklefall er også en merkedag, når skoklene ( skjekene/draga ) faller etter endt pløying 3. juni. Også navnet på skogeier som arvet skogen etter Emmy Charlotte Haugan.
Skredderløkka   Der hvor NRK lå (Spinderisletta 40), øst for Solberg Spinderi.. Etter Peder Skredder.
Skreddervillaen   Hytta på øya i Vrangen, populært kalt BP-stasjonen på 1960-tallet etter fargen på hytta. Bygd i 1900, eier i 2003 er Signe Redisch (sønn Walter).
Smedsetra   Kalles også Smedvollen. Ligger mellom Hoggskollen og Lokkeråsen Stedet tilhørte i sin tid Bjørkedokk. Dagens hytte ligger vakkert oppe på bakkekanten like nord for Steinarvannene. Setringen opphørte allerede før 1850.
Smiaberga   På oversiden av plassen Kvernhusbråten.
Smiabakken   Hoppbakke øverst i Lenabakken. Benyttet under krigen til opp i 1950-åra.
Smiabekken/Kvernhusbekken   Åserudbekken deler seg under Breihella. Østre løpet endrer navn til Smiabekken/Kvernhusbekken. På nedsiden av Kvernhusveien løper den inn i Møkkabekken som er en fortsettelse av Åserudbekkens vestre løp.
Smia til han Per Smed   Vest for Shell-stasjonen. Smia står nesten inntakt den dag i dag. I drift fram til ca. 1960.
Smia til Kristian Hjelmengen   Lå i østre innkjørselen til Shell-stasjonen (som også er revet, ca 2005).
Smie/sveisebu   Drevet av Bodahl, benyttet av pukkverket. Der hvor “Bjerkes frukt og tobakk” på Solbergmoen lå.
Smikammerset Bilde Smie hvor man satte opp bora under bygginga av dammuren mellom Nerdammen og Mellomdammen.. Ble brendt ned i 1960-åra. Også benyttet som husvære for arbeiderne ved anlegget.
Snekkerverkstedet til Kristen Langen   På Langen-gården/Åserud gård. Gamle Riksvei 47. Grunnmuren til verkstedet kan fremdeles sees.
Solbergbakken/kollen   Her ble det hoppet ca. 40 meter. Lå vest ved St. Hans brua i Solbergveien.
Solbergbekken/Solbergelva   = Ulverudbekken. Solbergbekken går over i Solbergelva når den kommer ned på flata. Er også navnet på bygda.
Solbergelvas første skole.   Bygd i 1840, uthuset i 1841. Skolebygningen flyttet til Gml. Riksvei 111 i 1910.
Solberghytta   Ved Mellomdammen. Grunnmur etter hytta som ble bygd i 1934 av Martin Danielsen sees ennå. Serveringssted fram til 1950-åra. Revet 1962. Se “Friluftsliv” på hovedsiden.
Solbergsetra   Kammerset/soverommet på setra (tømmerbygning) ble flyttet til eiendommen Grønvold, eid av Fredrik Ingebretsen. Var en del av våningshuset som brant ned sommeren 1955.
Solbergvannet  

Inntaksdam. Også kalt Stordammen, oppdemmet før 1766, ny mur bygd 1903. Demningen restaurert 2013.

Soldaten   Figur i mosen på den største av to steiner, med gullknapp i lua. Like vest for Gladbakkveien like før Veiskille der stien deler seg mot Gravningen / Nerdammen. Utydelig i dag. Kjent fra ca. 1930. Richard Rasmussen viste den til sitt barnebarn Grethe Glittfjell i 1937.
Spinderi-løypa   Fra Damhaugen og ned mellom Nerdamsveien og Gravningsjota.
St. Hans-brua   Bru i Solbergveien, over Solbergelva, nedenfor Sandbakken/Lunneplassen.
Stasjon   Stikryss, tidligere hestevei, slette/platå, danseplass i perioden ca.1912 – 1915. På toppen av Lenabakken, bak uthuset til Haugen og øst for jordet til Olaf Larsen. Samlingspunkt for ungdom, brukt til fotball og leik i 1920-30 åra.
Steinbrygge og stor trebrygge på Vinnes.    
Steinbrygge på Vinnes.    
Steinbu fra krigen (?) vest for Den Gravne Veien. Bilde I dag sees en brysthøy mur av stein som muligens utgjorde tre av veggene i ei steinbu mens fjellveggen bak ( Kampenhaug ) utgjorde denbakre veggen. Bygd i forbindelse med krigen ? Utkikkspost ?
Sundet   Øst for Soløya i Mellomdammen..
Susanne-dammen   Liten badedam nedenfor Karin-dammen. Etter Susanne Dahl som bodde like vest for bekken bak Bomullsbua til Solberg Spinneri. Susanne var mor til Otto Karlsen. Hans sønn Harald Karlsen bodde i “Kalse-bakken”, idag Solbakken, opp fra Ulverudgata.
Svarthavna Bilde I Svarthavna ligger det ei gammal seter under Nordre Vinnes. Hertil knyttes gamle sagn fra bosetningen i Finnemarka.
Svarthavnsdalen   Dalen fra Svarthavna vestover mot Ulevann.
Svarthella   Flaberg. Nord for lysløypa. G. nr. 50.
Søndre-jordet   På gården Ulverud, der hvor gartneriet ligger nå, altså øst for Ulverudgata.
Sørin-bakken   Skille mellom Solberg-gårdene. Fra Bringær-roa til åsen.
Teglverk   Lå der hvor Fredtun kapell nå ligger. Skinnegangen ble funnet i 1947 da vannledning/kloakk ble lagt ved huset til Lizzi Tollefsen i Killingrudalleen.. Mot Ulverudbekken.
Teglverk på Fallaksøya    
Tekstilbakken   Lå ved Tekstilhytta sør for Steinarvanna.
Temte-smia   I Tollefshagan. I drift fra 1930 — 1946. Siste smed var Torolf Henriksen, som benyttet smia sporadisk fram til sin død! Her var også hjulmakeri, og det ble lagd vogner og sleder.
Thorrud-hytta Bilde “Tholrudhytta” = “Hytta i dalen” ( i Drammen kommune). Et stykke vest for Gamledammen.
Tiurlokka   Gammal tiurspellplass mellom Gladbakkveien/Marivannsjota og Spinneriløypa.
Tjennshaug    
Tredje Åserudbekk   Stien fra bygda krysser her bekken for tredje gang, men egentlig er det nå Ulverudbekken som krysses. Mellom lysløypa og Ulverudbakk.
Tretteteigen   Liten del av eiendommen Gnr 47 brnr 1 (Langen), som er adkomst til Åserudgata 13, 15, 17 og 19
Trina-bekken   Nordøst for Spinneriet, også kalt Netta-bekken og Signe-bekken etter de som bodde nærmest. (Andersen-familien ).
Ulevann   På kart kalt Urdvann. Oppdemt sansynligvis pga industri langs vassdraget Sagelva. Demningen restaurert 2008-2009.
Ulvehula ved Toblebekk   Under Ragnhildsølen før Vrangen ble opptemt i 1961. Brukt som varme og rasteplass.
Ulverudbakk   Området fra der Skytterbaneveien slutter til Gladbakk-veien deler seg mot Midtstøkket. Etter gården Ulverud.
Vanninga Bilde Kulp i bekken litt ovenfor skiltet “Gladbakk” på Gladbakkveien. Her fikk hestene vann under tømmerkjøringa.
Vanninntak / brønn for gården Vinnes, 49/3.    
Vaskeplass / Vaskestein   I Vinnesbekken, i bruk til ca. 1950.
Vaskeplass i Evja   I Storelva/Drammenselva under Herstrøm på Solbergmoen
Vasshella / Vannhelledammen Bilde Inntaksdam for kraftstasjonen til Solberg Spinneri. Bygd av Solbergelven Stenhuggeri som var eid av Kristoffer Moen. De 350 øverste metrene av turbinledningen er svært gamle og flyttet fra “Karindamsledningen”.
Veiskille   På Gladbakkveien, der stien deler seg mot Gravningen/Nerdammen.
Vesle-drepen   Hoppbakke mellom Vinnesbråtan og lysløypa.
Vesle-Knabben   Øst for storebror Knabben.
Vinnesalstøkket / Vinneshalstøkket   Området mellom Rullestokken og Barlindokkåsen. Kommer fra Vinnesgårdene.
Vinneshella   Flaberg. Mellom Vinneslia og lysløypa. G. nr. 49.
Vovhalsen   Mølle i Solbergelva / Ulverudbekken.
Vrangen   Vann. Oppdemt i 1961 pga drikkevann til Lier. Fått sitt navn pga at det er så vrient å gå rundt?
Vrangla   Vann. Regulert i nordvestenden pga Mortenssaga.
Ålbog´an/Albuen   Stien fra Vrangåsen til Kampenhaug gjør her en vinkel som en albue.
Aaserud fegate   Nå Åserudgata på Åserud grunn. Omtalt i gammel overenskomst mellom Kristen Langen og Martin Ingebretsen.
Åserudbekken   Se Smiabekken og Møkkabekken.
Åseruddronninga Bilde Kjempefuru i skiløypa/stien mellom lysløypa og Skytterbanen, også kalt Ulverudkjempa. Står like sør for stikrysset mot Huldreheim. Skal ikke hogges, ifølge kommunen.