Print Friendly, PDF & Email

 

 

Herstrøm gård

Celeber fest på Herstrøm gård
21. november 1860

Tekst: Gjermund Glittfjell

Foto: Utlånt av Randi Wilthil, Solbergmoen

I de gamle dokumentene som ble funnet i bjelkelagene på tingstua i Gamle Hokksund vinteren 1999, har et meget interessant brev dukket opp. (Se under). Hva de 70 innbudte spiste vet vi ikke, men litt om drikkevanene får vi innblikk i. Og gjestelisten? Ja, hvem var det? En må vel kunne tenke seg noen navn. Sogneprest Vibe, brukseier på Ulverud herr Helseth, lensmann Barth,
«fruen» på Stenseth, Inger Stenseth, og byggekomiteens øvrige medlemmer: Håvel Helseth d.y., Hans G: Strømbo, Christopher Solberg, Peder Lysager, Nils Chr. Wigen og O. Bjørhus. Vi antar også at gammelskriveren Georg Peter Rasch på Møllenhof var med i det gode selskap. Gammelskriveren var i alle fall med på innvielsesfesten i kirken der han kom i sin uniform prydet med ridderkorset av Nordenstjerneordenen på brystet.

Regningen lød på 210 speciedaler, 1 ort og 14 shilling. En annen fest kan også¨nevnes i denne sammenheng. Arkitekt Hansteen gjorde byggekomiteen oppmerksom på at det var vanlig å lage til kranselag når kirken var under tak. I denne henseende bevilget herredstyret 10 speciedalere » til iaktagelse av det fornødne». Desverre vet vi lite om kranselaget, men lensmann Barth var overleder, så det gikk nok bra!