Print Friendly, PDF & Email

 

Gravstedet på Killingrud

Tekst og foto: Anne Gallefos Wollertsen NE

Gårdeier Per Hvidsten t.v. ved familien Thorstein Haugans gravmonument. Per Hvidsten er nå dessverre død og er også stedt til hvile her.

 

 

 

 

 

På Killingrud gård i Killingrudalleen i Solbergelva hviler brukseier Thorstein Haugan, sønnen Sverre Olav og Emmy Charlotte Haugan.

Gravmonumentet ble laget i forbindelse med sønnens altfor tidlige bortgang, og er vigslet jord. Monumentet er laget av granitt fra steinbruddene i Solbergelva, og de etterfølgende gårdeiere er forpliktet til å holde gravstedet ved like.

Eventuelt besøk på gravstedet må avtales med gårdeier Mette Hvidsten.