Print Friendly, PDF & Email

 

Mortenssaga (Vranglesaga) i Vranglebekken

Tekst: Anne Gallefos Wollertsen.

2002

Sannsynligvis Mortenssaga i 1927. Foto: Fotograf Petter Kristiansen. (1900-1972)

 

Kanoen ved saga benyttet Petter Kristiansen og Einar Evju under en kanotur gjennom Drammensmarka fra Garsjø til Tyrifjorden i 1927. Petter bygde kanoen alene, den hadde lette spant og seilduk for å gjøre den så lett som mulig. Den ble bygd på hytta ved Vakkertjern. Foto: Fotograf Petter Kristiansen. (1900-1972). Kilde: Per Arve Kristiansen,(sønn).

 

De synlige restene av saga sommeren 2002. Foto: Frode Caspersen.

 

 

Rusler du en tur nedover langs Vranglebekken en sommerdag, kommer du like før bakkene ned mot Dypingen til et fossefall. Her lå i sin tid Mortenssaga, eller «saga ten Morten». I dag finner man på stedet hvor saga sto bare så vidt spor etter virksomheten i form av noen råtne grunnstokkker, men nede i nygda står ennå hus bygd av bord skåret der oppe.

Det var Morten Pedersen Horgen, født 1.
august 1829, som bygde saga sammen med broren Borger. Morten var eier av gården Horgen, og var en allsidig og viljesterk kar, framsynt og langt forut for sin tid. Han lagde mye av redskapen sin sjøl, og var flink til både tre- og smedarbeid. Fremdeles står smia med belg og ambolt på gården.

Skogen som tilhører gården strekker seg altså helt inn til Vranglebekken som har utspring i Vrangla. Ved fossen begynte så Morten og broren å sette opp ei sag rundt 1860, med skovlhjul på om lag 3,5 meter i diameter. Morten ville bygge ny låve og sauefjøs, så han satte opp rundt 1875 ei lita hytte i hellinga mot «Grautkollen» i Kattåsen. Den fikk navnet Mortensstua, og hadde jordgolv og et lite vindu. Der bodde de to brødrene mens de bygde sag og skar tømmer på sirkelsaga, – de holdt på langt utover i høstkveldene i lyset fra tyrifaklene. Men så en dag i 1890 kjente de røyklukt i tåka en morgen, og da de kom ned til saga var denne nedbrent, antagelig fordi et lager var gått varmt.

Morten satte i gang med oppbygging igjen i 1895, men fikk aldri fullført saga med saginnretning fordi han ble blind i 1900.
Morten gifta seg aldri, og døde 26. februar 1920 i en alder av 91 år. Etter at han ble blind, var hans store interesse å lage geværer.
Mortensstua forfalt etter hvert, og ble nok mer eller mindre helt borte i 1970-åra. Imidlertid satte Johan Bjørkedokk fra Krokstadelva opp ei kopperplate på stedet hvor hytta sto.

 

Kilder: «Horgenslekten på Eiker» av Anne Marie Jonassen samt Martha og Rolf Heggnes