Print Friendly, PDF & Email

Muren på Mellomdammen 1944

Tekst: Gjermund Glittfjell
Foto: Magnus Ingebretsen (Bull)

01.12.2005

Er det noen som kjenner personene på bildet, er vi takknemlige for svar!

Vi ser her Mellomdamsmuren, som er en del av Solbergvassdraget. Vann fra dette vassdraget ga kraft til Solberg Spinneri helt fra starten i Solbergelva i 1821. Før spinneriets tid ga vannet kraft til både møller og sager i vassdraget.
På bildet ser vi også den indre og gamle torv- og gråsteinsmuren. I bakgrunnen sees ”Håkkastadhytta”.  Solberg Spinneri la ned mange arbeidstimer med å utføre og planlegge arbeidet på damanlegget. I 1902 ble den gamle torvdammen ved Nerdammen erstattet med en granittdam. De gamle torvdammene trengte mer pass og vedlikehold, samtidig som de nye granittdammene ga en sikrere tilførsel av kraft til bedriften. Alt dette skulle på sikt ende opp i bygging av egen kraftstasjon ved Solberg Spinneri. I 1898 var monteringen av en 57 hk turbin klar. Den skulle drive spinneriet og sagbruket. I 1916 ble kraftstasjonen utbygd til 750 hk. Vannet ble da ført fra Vasshella og inn i turbinrør direkte ned til kraftstasjonen.

Salg av Solberg Spinneris vannrettigheter ble avsluttet den 11. august 1943. Da overtok Drammen Kommune kraft- og strømleveransen. Samtidig ble fabrikkens kraftstasjon satt ut av drift. For å spare på vannet, ble det etablert en ordning med ”damslipp”. Ordningen gikk ut på at voksne ansatte ved spinneriet sluttet arbeidet ved 14–tiden for å gå inn til Nerdammen for å stenge av vannet. Vedkommende overnattet i damstua på Nerdammen for å åpne damlukene ved 04:00-tiden neste morgen. Dampasseren måtte så innfinne seg på arbeidet ved frokost neste morgen. Mandagsslippet av vann var populært. En kunne da kombinere vannslippet med en liten ferietur sammen med familien