Print Friendly, PDF & Email

Navneberga / Skrivarberga

Tekst : Anne Gallefos Wollertsen
Fotos : Gjermund Glittfjell
Kilder : Arvid Klausen, Reidar Hansen, Gjermund Glittfjell, Bjarne Klausen, Erik Steen
2001
Revidert 19. februar 2019

 

Til alle tider har visst menneskene hatt behov for å sette spor etter seg der de har ferdes, – legge igjen en slags signatur som bevis på at her var de engang….
Noen av disse signaturene er tusenvis av år gamle, – andre ikke fullt så gamle.
I Nedre Eiker finnes også merker etter ferdsel i tidligere år, bl.a.i form av såkalte Navneberg eller Skrivarberg. Disse bergene ligger ved gamle ferdselsårer på skauen, og bergartene er av nokså løst materiale, slik at det var lett å risse inn tall og bokstaver.
Et av disse Navneberga ligger i Svarthavna i Solbergelva. I sin tid lå berget midt i en gammel sti mellom Vrangen og Svarthavndalen, og man tråkket bokstavelig talt på berget på sin vandring. Kanskje var det her et naturlig sted å raste på underveis mellom bygda og Finnemarka, – og kanskje var det finnene som innvandret fra midten av 1600-tallet som var de første til å risse inn en signatur i berget. I hvert fall finner man på berget årstall, figurer, bokstaver og navn helt tilbake fra 1810. Berget har i en tid inntil i sommer vært nesten gjengrodd av mose og lyng, men takket være lokalkjente som har sett berget for en del år tilbake, lyktes det å finne igjen stedet og renske berget slik at det i dag er godt leselig.
Andre steder man finner Navneberg er i området Furten/Solbergsetra i Solbergelva, ved Årbogen og Lampetjern i Krokstadelva og ved Bremsa på Mjøndalsskauen.

 

I et leserbrev i Eikerbladet i november 2007, forteller Erik Steen, Steinberg, om et navneberg ved demningen i Skogsvannet i Øvre Eiker. Han oppdaget navneberget ved en tilfeldighet noen år tidligere, da vannet var tappet ned noen meter fordi den gamle murte steindemningen skulle byttes ut med en ny i betong. Flaberget ligger ved ei lita rød hytte ved enden av demningen. De eldste navn/initialer/tall lå nederst mot vannflata. Han leste årstall så langt tilbake som 1721 eller 1727. Muligens også årstallet 1690, men dette er usikkert.  

Reidar Hansen «avduker» Navneberga i Svarthavna sommeren 2001.

 

Detaljbilde.