Print Friendly, PDF & Email

Nils Bodahls pukkverk på Solbergmoen

Tekst : Anne G. Wollertsen

Observante turgåere som spaserer på Batteriveien vil når man nærmer seg «Batteriet» se rester etter pukkverksdrift i lia ovenfor veien. Her lå Lars Bodahls pukkverk og sandforretning som ble startet i 1934 og seinere overtatt av broren Nils. Steinen som ble benyttet til pukking kom fra et stort ras i fjellskråningen, og denne steinen kunne knuses i pukkmaskinen som den var. NSB benyttet pukken til underlag for skinnelegemet. I 1941 var 14 arbeidere ansatt, inkludert 2 sjåfører. Etterhvert gikk man over til sprengning av fjellet fordi det blei for lang vei vei fram til pukkmaskinen. Det ble derfor foretatt en modernisering av bedriften i perioden 1942 til like etter krigen. Den siste tiden pukkverket var i drift, ble det framstilt pukk til betongbygg og pukkgrus til veidekke. Transporten ble besørget med verkets egne biler. Les mer her.

Kilde : «Det norske næringsliv i Buskerud 1948».

 

Arbeidere ved Nils Bodahls pukkverk, ca. 1940.

Ennå sees noe av utstyret som ble benyttet i pukkverket. Var dette en steinknuser ? Foto 1999: Frode Caspersen