Print Friendly, PDF & Email

Solbergfjellet «flytter» på seg

Stort pukkverk anlagt av Leif Bodahl.

Denne artikkelen stod å lese i Fremtiden i 1939

Tekst og foto: Gjermund Glittfjell
Tilrettelegging: Magne Grønvold
Høsten 2021

 

Artikkelen har fått ny aktualitet da Stiftelsen Verkstedet i 2020 endelig fikk hentet steinknuseren som stod i det gamle pukkverket ved Solbergmoen. Den ble restaurert høsten 2021 av de frivillige som jobber for fremheving av gamle industriminner i samarbeid med Stiftelsen Verkstedet.

Bohdals pukkverk startet opp i 1934 på Solbergmoen. Les tidligere artikkel

Her er artikkelen:

Fra gammel tid har det på Nedre Eiker gått ord om at Solbergfjellet en gang i tiden skulle bli» flyttet». Og det ser Nu ut til å skulle gå «troll i ord». Efter hvad «Fremtiden» hører er det anlagt et pukkverk ved foten av fjellet. Det er Lars Bodahl som har tatt initiativet til denne utnyttelse av steinmassene i fjellet, og det er allerede produsert mellem 5 og 6 hundre kbm. pukkstein. Til pukkingen benyttes sten i store mengder som ligger løs langs fjellsiden. Det er jo  en stor fordel å slippe å sprenge steinen til pukkmaskinen.

 

Det er anlagt solid bilvei op til pukkverket, og det tar ikke mange minuttene å kjøre dit opp fra hovedveien. Pukkmaskinen drives av en råoljemotor. På et transportrør føres steinen op i fordelingstrommelen, hvorfra den vandrer videre til knuseren. Denne er slikt laget at steinen knuses i tre forskjellige størrelser, avpasset efter behovet. Pukkmaskinen har en kapasitet på ca. 80 kbm. pr dag. For tiden arbeides det i to skift, med 6 mann i hvert. Det skal imidlertid være Bodahls tanke å sette i gang tre skift, da han allerede har fått god avsetning på pukksteinen. Han har bl. A. fått leveranse til Rostockgården i Drammen, og skal levere flere tusen kbm. stein til statsbanene. Det er en grov dimensjon som skal benyttes til banelegemet efter Randsfjordbanen.

Rostockgården.                                           Foto fra Drammen byleksikons sider.

En av» Fremtidens» korrespondenter i Solbergelven, som har hatt anledning til å besiktige det nye anlegg er meget begeistret over det initiativ Bodahl har hatt til å utnytte steine i Solbergfjellet, og mener at anlegget har store muligheter.

Det har gått sagn om at der en gang i tiden, for hundreder av år tilbake, har vært sølvgrubedrift i Solbergfjellet. Det er riktignok ingen historiske data om det. Men fordypningene i fjellet som til dels går langt innover, vidner om at mennesker en gang i tiden har interessert sig for hva fjellet muligens kunne gjemme.