Print Friendly, PDF & Email

Stimerking på Mjøndalsskauen
gir nye turmuligheter for mange!

Tekst: Anne Gallefos Wollertsen, DNT D, og
Tore Askim, Mjøndalen Idrettsforening (MIF)
Tilrettelegging: Magne Grønvold
Februar 2023

Skilt ved MIF-hytta. Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Flere stier, toppturer og runder på Mjøndalsskauen er nå blitt merket og skiltet, gangbaner/klopper er blitt bygget på myrlendte stipartier, og trefall fra 2021-vinterens herjinger er fjernet.

Et enestående samarbeide mellom MIFs seniorgruppe og DNT Drammen og Omegn, etter et initiativ fra MIF senior og med økonomisk bistand fra Sparebanken Øst, samt godt samarbeid med kommunen og velvillighet hos grunneiere, har gitt store resultater: Ca. 40 km med stier er merket, store informasjonstavler med stikart og turforslag er satt opp ved MIF-hytta og Riseplassen, og over 100 skilt viser nå «vei» for turgåere i området. 10-15 «stifinnere» fra MIF senior har utført 600 -1000 dugnadstimer med dette arbeidet.

Terje E. Bakken har merket i Mjøndalen sentrum. Foto: Tore Askim

Sparebanken Øst innvilget etter søknad fra DNT-D og MIF kr. 200 000,- i støtte til skilt. informasjonstavler og bru-/kloppemateriell. DNT D har hatt ansvaret søknad, for bestilling av skilt og informasjonstavler, registrering av turene på UT.no og hos Kartverket, mens MIF senior har utført omfattende skiltplanlegging. Dugnadsarbeidet i marka er utført av stifinnerne i MIF-senior med synfaring, oppmåling av avstander, klopping og oppsetting av skilt og infotavler. Drammen kommune har bidratt med gratis materiell til klopping og gangbaner, og har velvilligst kjørt ut materialene.

Nå kan du gå på merka rute helt fra Mjøndalen sentrum og barneskolen/stadion og opp på de flotte utsiktstoppene på Mjandalsskauen. Mange runder til flotte utsiktstopper i marka er blitt blåmerket og skiltet i dette prosjektet, hvor målet var å gjøre Mjøndalsskauen bedre tilgjengelig for turgåing for de fleste, både for barnefamilier, tilflyttere og mer erfarne skautravere/turgåere.

Flere rundløyper er skiltet og merket fra MIF- hytta, blant annet Bremsåsrunden (3km), Bremsarunden (6,1 km) og 10 km.-meter’n (7,4 km). Stier til Ertekollen (4,2 km), Leitjernfjellet (4,6 km), Vestknabben (4,8 km) og Brillefjell (5,3 km) er også merket fra MIF-hytta, mens Kyrfjell har fått skilting fra P-plassen ved Fisketjenna. Fjelltuva er det også merket til. Sammen med den gamle blämerka ruta til Sirikirke, er nå alle «5+2 toppene» på Mjandalsskauen godt merket.

Legging av gangbru. Fv Bjørn Hervik, Helge Larsen og Bill Høiback. Foto: MIFs stigruppe

Bjørn Hervik merker ved Gosen. Foto: MIFs stigruppe

,,Bremsåsrunden og tur til «Asbjørns klopp» i vestenden av Bremsetjenn er flotte turer for de minste. Og alle som ønsker større rundturer, eller å «ta» alle 5+2-toppene, har nå mulighetene. Med de to tidligere blämerka DNT-D-stiene fra P-plassen på Olsrud/Konnerud til Vestfossen via Sirikjerke, eller via Bremsåsen/Dammyr, kan du nå også gå på merka stier fra Mjøndalen sentrum til Vestfossen og Konnerud.

Forut for dette skiltprosjektet hadde daværende Nedre Eiker kommune, MIF-senior og DNT-D et samarbeid om et annet skiltprosjekt hvor man skiltet traséer fra Mjøndalen sentrum og opp til skogen; til den gamle hoppbakken

Stien sentrum-Portåsen. Foto Anne Gallefos Wollertsen

Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Vikkollen og til Portåsen, Herman Wildenveys barndomshjem, og til Grytjern og videre til Bremsetjenn hvor man kommer inn på allerede eksisterende merka stier. Det ble da satt opp to store informasjonstavler ved Mjøndalen stasjon/torget og ved stadion/barneskolen i Mjøndalen. Det var også her MIF senior som sto for skiltplanleggingen og utførte arbeidet med oppsetting av skilt og Infotavler på dugnad, mens dette ble bestilt av DNT -D. Dette prosjektet ble finansiert gjennom Nasjonalt Skiltprosjekt/Gjensidigestiftelsen. Etter kommunesammenslåingen var Drammen kommune samarbeidspartner i dette prosjektet.

-Du kan nå ta tog/buss til Mjøndalen, og ta deg en lang fottur på merkede stier som dekker et stort regionalt turområde. Alle rundene/stiene er lagt inn på turportalen Ut.no, med turbeskrivelse av rutene. Ved å lese av QR-kodene på informasjonstavlene, kommer du inn på hvert enkelt turforslag

Formålet med prosjektene er få folk flest ut i marka; tilrettelegge for et enkelt friluftsliv med særskilt tanke på barnefamilier og ungdom, samt integrering, Prosjektet var dermed midt i blinken og helt i tråd med DNT’s satsingsområde på nærmiljøet og målet med å få folk flest ut på tur i nærheten av der de bor. Å gjøre en slik felles innsats for folkehelsa er viktig, siden aktivitet i naturen har en veldig god effekt både på psykisk og fysisk helse.

Dette med samarbeid mellom en idrettsforening og turistforeningen, er en ny erfaring for begge organisasjonene. DNT-D er godt vant med å samarbeide med bl.a. andre friluftsorganisasjoner, men dette er altså første gang med samarbeid med et idrettslag.

Dette har vært et veldig morsomt samarbeid, med imponerende stor arbeidsglede, iver og godt humør i MIF senior. En veldig positiv opplevelse.

Jorunn Larsen, direktør for kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune, bemerket da også ved den høytidelige åpningen av skiltprosjektet på MIF-hytta 2. september 2021, at dette er et unikt og banebrytende samarbeid, og at kommunen er svært takknemlig og helt avhengig av frivillige organisasjoner for å få til en slik samfunnsnyttig tilrettelegging,

God tur!