Print Friendly, PDF & Email

Stor interesse for «Eiker i krig»

Tekst: Bent Ek
Foto: Bjørn Kristoffersen
15.04.2004

Torsdag 25.april var det boklansering på Hjemmefrontmuseet på Fossesholm. Odd Myklebusts bok om okkupasjonstida 1940-45, «Eiker i krig», kunne endelig lanseres, og både pressen, hjemmefrontveteraner og andre interesserte var invitert til denne begivenheten. Rundt 40 mennesker hadde møtt fram, og de fikk høre om arbeidet med boka, samtidig som dety var kaffe og litt og bite i, og ikke minst ble det anledning til å slå av en prat med gamle kjente.

Det var Bjarne Røgeberg som for fem år siden tok initiativ til å få skrevet ned historien om Eiker i de dramatiske okkupasjonsårene. Selv var han aktiv i den illegale pressen, og opp gjennom årene hadde han samlet en mengde dokumentasjon om det som skjedde. Ingenting hadde vel vært mer naturlig enn at han selv hadde ført denne boka i pennen, men sviktende syn og helse forhindret det. Isteden gikk oppdraget til Odd Myklebust, journalist i Drammens Tidende & Buskeruds Blad, som også var Bjarne Røgebergs arbeidsplass i mange år. Myklebust påtok seg oppgaven på frivillig basis, uten honorar, og dermed ble det endelig mulig å få samlet Eikers krigshistorie mellom to permer.

Som bokkomite fikk Røgeberg med seg Jonn Bjørnstad, områdesjef i Eikerbygdene, og Sven Horsrud, som var sentral i den sivile motstandsbevegelsen, samt en av entusiastene bak «Holtefjelldagen», Kjell Amundsen. Men ønsket var at Eiker Historielag skulle stå som utgiver av bokverket, og det ansvaret påtok laget seg med glede. Kari Bergan Røren og Bent Ek ble Historielagets medlemmer i komiteen.

Nå ble det dessverre slik at alle de tre veteranene – Bjørnstad, Horsrud og Røgeberg – døde før boka ble ferdig. Men alle tre levde lenge nok til at de fikk gitt sine viktige bidrag til innholdet, og til at de fikk se konturene av et meget lesverdig bokverk.

Bokkomiteen v/Kjell Amundsen overrekker blomster til forfatteren.

 

 

«Eikers krigshistorie er spesiell», sa forfatteren selv under pressekonferansen, og han siterte nazi-forbryteren Hellmuth Reinhardt, som sa at «på Eiker var det ikke okkupasjon, det var krig.» Ambisjonene om en generell okkupasjonshistorie, der dagliglivet var viet stor plass, måtte dessverre oppgis – hvis ikke ville oppgaven blitt helt uoverkommelig. Til gjengjeld har selve motstandskampen, både den militære og sivile, blitt grundig behandlet, og mange av de dramatiske episodene er beskrevet i detalj, så godt som det lar seg gjøre 60 år etter. Det er fortjenesten til de mange som har gitt sitt bidrag ved å fortelle om eller skrive ned det de opplevde.

Bildematerialet bidrar også til å gjøre boka til en spennende leseropplevelse. Ikke minst finnes det autentiske bilder fra celleleirene, tatt vinteren 1944/45, fordi enkelte av hjemefrontgutta hadde med kamera og film – stikk i strid med reglementet, men til glede for ettertida.

I tillegg til selve pressekonferansen, ble det vist en film der Bjarne Røgeberg fortalte om Hjemmefrontmuseet på Fossesholm, der han også var en av drivkreftene. Halldis Røgeberg, som var Bjarnes støttespiller og dessuten vertinne for bokkomiteens møter, fikk også en velfortjent takk.

Ordfører Anders Werp i samtale med noen av de frammøtte veteranene.

 

 

For den som ønsker å kjøpe boka, er dette mulig i de lokale bokhandlene og Sparebanken Østs filialer, samt på Eiker Historielags arrangementer og gjennom Eiker Arkiv.

Odd Myklebust, forfatteren av «Eiker i krig