Print Friendly, PDF & Email

Storslått gave fra Nedre Eiker håndverkstiftelse

Tekst og fotos: Anne Gallefos Wollertsen NE
02.11.2008

Håndverkstiftelsens leder Erling Rygh overrekker gaven til leder av Eiker Arkiv i Nedre Eiker, Gjermund Glittfjell.

Kultursjef og medlem av håndverkstiftelsens styre, Tor Kristian Eriksen, flankert av Magny Opdahl og Reidar Andresen.

 


En dag i september 2008 fikk Eiker Arkiv en svært hyggelig henvendelse fra Nedre Eiker Håndverkstiftelse; de ønsket å begunstige Eiker Arkiv med en pris kr. 20 000 til sitt arbeide med å ta vare på håndverksindustriminnene i bygda!

 

 

 

Datoen for overrekkelsen ble satt til 30. oktober, og det ble en trivelig samling i arkivets lokaler i biblioteket i Solbergelva denne kvelden. Om lag 15 dugnadsfolk fra Eiker Arkiv samt representantene for håndverkstiftelsen var til stede.

Styret i håndverkstiftelsen består av tre personer; formann Erling Rygh, Nedre Eikers kultursjef Tor Kristian Eriksen og Øyvind Berg, som alle deltok under overrekkelsen.

Kvelden ble åpnet av leder av arkivets avdeling i Nedre Eiker, Gjermund Glittfjell, som ønsket velkommen. Deretter tok kultursjefen ordet og fortalte om foranledningen til at han og håndverkstiftelsen var der, og så ble ordet gitt til Erling Rygh. Han redegjorde bl a i sin tale for hvem som tidligere hadde fått prisen, som i år ble delt ut for tredje gang. De tidligere begunstigede er Steinberg skole og elvebåten, og Knudsensmia i Mjøndalen. Rygh informerte deretter om hvorfor styret i år ønsket å gi prisen til Eiker Arkiv. Styret mener arkivet gjør et meget viktig arbeid med å samle, ta vare på og formidle bygdas industri- og håndverkshistorie, og ønsket å stimulere til videre arbeid med dette.

Gjermund Glittfjell fastslo deretter i sin takketale at det ikke vil by på problemer å få benyttet gaven til riktig formål, og at håndverkstiftelsen nok vil se resultater av sin generøsitet!

Husker du! Medlem av styret i håndverkstiftelsen Øyvind Bergh og Magny Opdahl fra Mjøndalengruppa i Eiker Arkiv fant mange felles kjente på gamle bilder og hadde mye å snakke om!