Eiker har flere bygdeborger enn de fleste andre bygder i Norge. Nå har det endelig blitt satt opp skilt og merket sti fram til disse viktige kulturminnene fra eldre jernalder. Det har vært mulig på grunn av en solid innsats fra Hokksund Rotary klubb, som har «Kul-tur» som et av sine prosjekter – der hensikten er å kombinere gåtur med innslag av kultur og historie i Øvre Eiker. Rotary har utført alt det praktiske arbeidet i forbindelse med dette prosjektet, men utforming av skiltene og rydding av stier er gjort i samråd med grunneiere og med Øvre Eiker kommune og Viken fylkeskommune.

Mer om prosjektet og skiltene som er satt opp ved de ulike bygdeborgene presenteres på Hokksund Rotarys nettsider:
KUL-TUR, BYGDEBORGER I ØVRE EIKER