Print Friendly, PDF & Email

Tag en tur til Solbergvarden

Drammens Tidende 1888:
Misjon, dampbåter og tur til Solbergvarden

Tekst : Bent Ek
04.11.2007

 

Det var ikke mye å lese fra Eiker i Drammens Tidende i året 1888. Grunnleggelsen av Skotselv Cellulosefabrik ble for eksempel bare nevnt i en kort notis på fem linjer, og der sto det ikke en gang at den nye fabrikken lå i Skotselv! Derimot sto navnene på alle direksjonsmedlemmene, som var drammensere.
Det som dominerte nyheten fra Eiker, var den aktive Ekers og Omegns Hedningemission», som stadig samlet kristenfolket til møter. Formannen, sogneprest Chr. Knudsen, sørget for at både annonser og referater fra møtene kom i avisen. Hedningemissionen var en organisasjon som ble startet helt tilbake i 1866, som en sammenslutning av misjonsforeninger fra Drammen, Sande, Skoger, Lier, Eiker, Modum, Sigdal og Kongsberg. At navnet ble «Eker og omegns Hedningemission», må jo ha vært smigrende for datidens lokalpatrioter på Eiker!
En annen ting som stadig ble nevnt i avisen, var de to konkurrerende elvedamperne «Alf» og «Tryg». De gikk i rute mellom Drammen og Hokksund, og dessuten finner vi annonse for lysttur til Ball på Sandøra og søndagstyr til Ullern med «Drammens liberale Samfund».
Men også for fotturistene fra Drammen var Eiker et mål. «Tag en tur til Solbergvarden!», oppfordret en anonym innsender, som skriver at Solbergvarden er et kjent navn for drammenserne, «men som et yndigt Udsigtssted ei saa søgt, som det fortjener at være».