Print Friendly, PDF & Email

Takst på Solberg sag fra 1833

09.11.1833 på Sagstuen under 102 Solberg: Taksasjon av Solberg sag.

16.03.2004

Eiere handelshuset Søberg og Lange, Jomfruer Koth og Christoffer Christoffersen Solberg.
I sorenskriverens sted Bernt Anker Lagrette og taksasjonsmenn H. Helseth, P. Larsen, Godberg Paulsen Møllenhof og Mons Andersen Herstrøm.


Bildet, som er malt av Kåre Kristoffersen og pryder forsiden på bind III av «Eikers historie», viser sagene i Solbergvassdraget om lag på den tida taksten er fra.

«Laugrettet tog derpaa Saugen med Tilbehør i Øiesyn, der bestaar af følgende:

a. en 3/ Etages høi Saug af Bindingsværk, bordklæd og tegltækt, 25 Alen lang og 13 Alen bred. Til Saugen hører 2 Stjernehjul, 4 Alen i diameter hvert hjul, 2 drevhjul, hvert 5 quarter i diameter, 1 kromtap, 1 20/ fods vandhjul med axel, 3 Cromstenger, 3 Griner, 3 atterløbshjul, 6 jerntrosser, hver 18 Alen lang, 12 saugblade, 1 skorsten og 3 saugvogne; b. en Vandrende 25 Alen lang og 6 quarter bred; c. en Tømmervelte opført på Bindingsverk af Tømmer, 13 Alen bred 25 Alen lang. Saugen m.m. anført under litr.

a. taxeredes derpaa for ………..1040 Spd.
b. Renden for ……………….         10 – –
og c. Saugvelten for ………..…..   50 – –
tilsammen =                         1100 Spd.
skrives eet tusinde, eet hundrede Speciedahrl.

Af Brandredskaber forefandtes 8 Brandspand af Læder, 1 Stige og 1 Brand hage, hvilke Laugrettet fanddt tilstrækkelige i forhold til det Taxeredes Størrelse og Beskaffenhed. da Jngen havde videre ved denne forretning at bemærke, blev samme sluttet og Retten hevet.-»    

Kilde: SAKO EMS tb. II-19 folio 385a og b.