TEAM KULTURMINNEVERN

Øvre Eikers «Team Kulturminnevern» har medlemmer fra ulike virksomheter innenfor Seksjon for kultur og samfunnsutvikling.

Teamet behandler saker som angår kulturarv og kulturminnevern og har dessuten ansvar for oppfølging av kommunens handlingsplan på dette feltet.

Handlingsplanen inneholder konkrete tiltak for å nå mål som er forankret i Øvre Eikers kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Planen rulleres årlig, vanligvis i løpet av mars.

Team Kulturminnevern tar gjerne imot innspill til arbeidet med kulturarv og kulturminnevern!

Her finner du planer og retningslinjer for kulturminnevernet i Øvre Eiker:

 

Øvre Eikers «Team Kulturminnevern» 2023-2024 består av:

Torodd Eriksen

Virksomhetsleder
Kultur og frivillighet
torodd.eriksen@ovre-eiker.kommune.no
Tlf. 915 24 542

Bernt-Egil Tafjord

Rådgiver
Plan, Ressurs, Næring 
bernt-egil.tafjord@ovre-eiker.kommune.no
Tlf. 32 25 13 05

Jørgen Simones Berg

Ingeniør
Bygge- og delesaksbehandling
jorgensimones.berg@ovre-eiker.kommune.no
Tlf. 32 25 13 27

Bent Ek

Rådgiver
Kulturminnevern/Eiker Arkiv
bent.ek@ovre-eiker.kommune.no
Tlf. 984 22 480