Print Friendly, PDF & Email

Telefonhistorie fra Nedre Eiker

Tilrettelegging: Gjermund Glittfjell/Anne Gallefos Wollertsen NE
06.04.2014

Fra telefonens barndom. Foto: Frode Caspersen.

 

Kopi av den aller første Narvesenkiosken, som nå er plassert ved Vevstua ved Solberg Spinneri. Dette er riktignok ikke en telefonkiosk, men en kiosk for salg av blader mm. (og sikkert også et «nyhetsbyrå») som opprinnelig sto på Tretten stasjon i Gudbrandsdalen. Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Følgende er sakset fra Nedre Eiker Informasjonsavis i 1977:

Nedre Eiker Informasjonsavis kan opplyse at det fortsatt vil bli lang venetetid for telefonsøkere.
Ordføreren har tatt opp spørsmålet med Drammen Teleområde. De svarer at det er et veldig trykk på å få oppfylt folks ønske om egen telefon i hjemmet.
Som en liten trøst, kan det opplyses at det er mange kommuner som er i samme situasjon. Drammen Teleområde hadde pr 7. juli 1977 2839 på venteliste. 175 personer av disse er hjemmehørende i Nedre Eiker.
Nedre Eiker har hatt ledige numre fram til 1977, men nå er det praktisk talt ingen igjen.
Det vil bli en ny sentral i Solbergelva, og kabelnettet blir stadig utbygd, noe som vil frigjøre ca 200 abonnenter i Krokstadelva sentral.
I Krokstadelva blir det vanskelig med en oppgradering da det ikke produseres utstyr til anlegget lenger.
Det kan bli snakk om en mobil stasjon i Solbergelva, men dette må behandles i samarbeid med Teledistrikt Sør.
Nedre Eikers befolkning må nok vente lenge før de får «summetonen». Løsningen for en telefonering må nok bli de faste telefonboksene og myntapparatene rundt omkring i kommunen, eller ty til gode naboer og landhandlere.

Informasjon om den gamle telefonkiosken, Foto: Anne Gallefos Wollertsen

 

«Moderne» telefonkiosk ved Solberg Spinneri. Foto: Anne Gallefos Wollertsen