Print Friendly, PDF & Email

Thor Nordheim-Larsen – en bedrift i vekst.

To mann ved starten i 1946 – 45 mann i dag og større produksjonsanlegg under bygging

Fra Eikerposten 20.11.1964 side 1 og 2
Hverken forfatter eller fotograf nevnes.
Avskrift ved Jan Engedahl

Tilrettelegging: Magne Grønvold
Mars 2022

 

En samtale med Thor Nordheim-Larsen, Mjøndalen, stiller intervjueren overfor spørsmålet: Hvordan kan en så beskjeden mann forsyne seg så ubeskjedent av de markeder han opererer på?
Men det går fort opp for en at om man er beskjeden på egne vegne kan man godt «ligge frampå med hele brøstkassa» på vegne av sine produkter – og ikke minst være stolt av sine ansatte.  – «Jeg har en prektig flokk karer til å hjelpe meg», sier Nordheim Larsen. «Det skal nevnes først, for det er viktigere enn noe annet.»

Når vi gikk igang med bygging på Stenseth, hvor vi har et areal på 24 mål, så vidt like etter at det var bygget på, og utvidet i Korvallveien i Mjøndalen, kommer det av at vi fikk det for trangt. Til dels stod vi ute og arbeidet, og det er ikke rasjonelt. Særlig om vinteren får en gjort lite. Vi satser sterkt på å få et rasjonelt anlegg på Stenseth slik at kundene skal kunne føle seg forvisset om at vi kan klare det vi tar på oss – og så må jo prisene ligge slik an at vi kan delta i konkurransen.


– De lager porter med en ganske inviklet automatikk?

– Ja, det kan kunden få som han ønsker. Ved hjelp av trykkpute eller fotoseller kan en industriport f. eks. heve seg automatisk for bil som kjører inn – –


– og så går porten ned og deler bilen i to,
skyter vi inn.

– Nei, det hindres ganske enkelt ved at en annen fotocelle får brudt sin stråle av bilen, og porten kan ikke beveges før det igjen er klart, svarer Nordheim-Larsen uforstyrrelig. Men vi har hatt kunder som av forsiktighetshensyn bare vil ha automatisk hevning av porten. Senking skjer, om ikke manuelt, så i alle fald ved at en person trykker på en knapp.


– Bygger De bare heiseporter?

 – Nei, alle fire hovedtypene: heise-, skyve-, vippe og fløyporter. Der er til stadighet 2 til 4 mann sysselsatt med denne produksjonen, mens fem mann lager garasjer og garasjeporter – dette er serieproduksjon og det fremstilles mest i lettmetall, men også noe i tre. Og salget er der ordnet gjennom hovedforhandler.

Da vi besøkte Thor Nordheim-Larsens ny fabrikk anlegg på Stenseth, kom vi akkurat mens noen av karene holdt på å montere et stort skilt som kan være god veiviser og langveisfarende kunder. Mest luftig plassert var Bjørn Rasmussen, og det er Harald Strøm som står i stigen og holder ham i buksebenet. Nede på bakken, ledig for øyeblikket, fant vi fra venstre Jonn Eriksen, Erik Markus- sen og Reidar Gustavsen. Alle fra Krokstadelva, unntatt Harald som er fra Skotselv.

 – Og produksjonen ellers?

 – Det er i fagområdet mekanisk industri. Vi er underleverandør for en rekke av landets største verksteder, og vi har en vel utstyrt maskinpark i det nye anlegget. Platesaksa som klipper inntil 8 mm i tre lengder, og knekker det samme må betegnes som grove saker. Og den trekker arbeide til oss over nokså lange avstander.

  Kraftige platevalser har vi også som vi nytter i produksjonen av tanker, rør og sylindere.


 – Vi kjenner til at De startet alene i 1946 og i dag har 45 ansatte, denne utviklingen kjennetegnet vel
ved noen «hopp».

  – Vi var nå to da, sier Nordheim-Larsen. jeg hadde med en kar helt fra starten. Vi bygget på her i 1956, et ganske bra bygg på 152 kvm. og her var vi vel ca. 30 da vi i 1962 begynte å overføre noe til Stenseth. Her i Korvallveien ble de,t som sagt, for trangt. Og en må ha tidsmessige lokaler for å hevde seg. Skal produksjonen pr. ansatt ligge på topp. og det er de ansatte også interessert i, må de ha moderne maskiner, godt verktøy og rummelige, lyse og vel egnede lokaler. Det får vi nå. Der hvor det foreløbig streber en del cementsøyler mot himmelen skal det bli plateverksted. Det blir på 800 kvadratmeter, og vi støper søylene selv. Taksperrene kjøper vi. Bygget ved siden av, som er tatt i bruk er på 400 kvm. Der er det mekaniske verkstedet. For uten bygget på 240 kvm. hvor vi produserer garasjer, er det planlagt ytterligere en produksjonshall, mer i likhet med «den mekaniske». Og på forsommeren 1965 håper vi å være i gang med produksjonen i de lokalene som er ferdige og de som nå er under bygging.

  – Og så blir det enda flere ansatte.

  – Det er neppe tidens løsen. Under så gode forhold skal vi klare mye mer pr. mann enn hittil, og så får da tiden vise om det blir bruk for et økende antall fagfolk hos oss. Da må vår omsetning stige betydelig.

Thor Nordheim-Larsen i et ubevoktet øyeblikk ute på byggetomta.

Dette skulle vi tatt fra helikopter. Nå ruver det alt for lite, det nye plateverkstedet til Thor Nordheim- Larsen. – Mellom dette og riksveien til venstre, ligger Ødegård Sveiseverksted, Enebakks Brønnboring og teknisk Fiberplast. – Og på dette industriarealet er det plass til flere.